Palestina baner mali

Senadin Lavić

Senadin Lavić

Senadin Lavić je diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju. Doktorski studij je završio na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je i professor nekoliko predmeta. Autor je naučnih i stručnih knjiga i radova u zemlji i inozemstvu. Glavni je urednik univerzitetskog časopisa “Pregled” i član redakcije časopisa “Godišnjak” BZK Preporod. Trenutno obavlja funkciju voditelja master studija na Fakultetu političkih nauka. Predsjednik je BZK Preporod, član Asocijacije nezavisnih intelektualaca ”Krug 99”. KOlumnista u Preprodu je od 2015. godine.

Email: senadinl@hotmail.com 

Treba priznati da modeli bolje izgledaju, a fudbaleri “brže” trče od filozofa! Od tih opasnih displaced philosophers.

Industrija obrazovanja u prekarnom društvu

Urušavanje univerziteta u prekarnom društvu (V dio)

Urušavanje univerziteta u prekarnom društvu (IV)

Univerzitet svojim sadržajima daje duh modernom društvu. Oblikuje njegove potencijale u prepoznatljive kulturno-povijesne forme i usmjerava životni optimizam. Jedno društvo bez univerzitetskog duha i sloboda nije danas civilizirano. Univerzitet nas uči kako biti u vremenu i kako odgovoriti na teška pitanja koja vrijeme u kojem živimo postavlja pred nas. Uz današnje univerzitetsko obrazovanje, nažalost, odvija se destruktivan proces devalvacije znanja i diploma.

U prekarnom ambijentu povijesnog postojanja diletanti su u svoje ruke preuzeli uredovanje institucijama znanja u našoj državi.