Palestina baner mali

U ovom članku donosimo dovu koja vam može pomoći da se riješite briga koja vas muče...

S obzirom da smo vrlo često u prilici da biramo naše pretpostavljene na raznim nivoima i u raznim segmentima našeg ovodunjalučkog života, smatram za prigodnim da spomenem nekoliko primjera koji se tiču te tematike a imaju vjersku podlogu.

Abdullah ibn Mes'ud ibn Gafil, Ebu Abdurrahaman El-Huzeli (umro je 32.h.g., tj. 653. god.)[1], je jedan od najpozantijih ashaba i među prvima koji su primili islam.

Cijeli tekst u printanom izdanju Preporoda

Povezan tekst: "Fitna" o ženi: Žena u negativnom kontekstu hadiskih predaja

Kada bi se ljudi pridržavali kur'anskih propisa i Poslanikovih, s.a.v.s., uputstava ne bi šejtan mogao da rovari među njima, ne bi bilo ovoliko svađa i prekidanja rodbinskih veza.