Baner granice3

Svakom imamu na platu utječe hifz. Ko je hafiz, a tek primljen na posao, njemu brojimo kao da je već tri godine radio.

Biti uspješan imam, hatib i muallim, veoma je zahtijevna, ali ne i nemoguća misija. Spojiti tri u jedan, objediniti sve aktivnosti u jednoj ličnosti zahtijeva veliku ljubav i predan rad.

Šejh, šejh, efendija

Crtice za budućnost (III)

U dvodnevnoj polu-zvaničnoj posjeti mostarskim imama boravi petnaestak njihovih kolega iz Bugojna.