Palestina baner mali

U dvodnevnoj polu-zvaničnoj posjeti mostarskim imama boravi petnaestak njihovih kolega iz Bugojna.

Samir Krbuljić je rođen 1984. godine. Završio je Behram-begovu medresu  i  Fakultet kriminalističkih nauka u Sarajevu. Radio je četiri godine na prostoru Medžlisa Ustikolina, a od 2013. uposlenik je Medžlisa Živinice u džematu Donja Lukavica, u kojem je i  rođen.