Bajram baner mali

PREPOROD: Da li je potrebno intezivirati posjete muftija imamima na terenu, ali i imama džematlijama, te na taj način ostvariti i prisniju komunikaciju džematlija s višim instancama u Islamskoj zajednici i drugim vjerskim autoritetima?

Bošnjakinje govore: mr. Ramiza Smajić, stručni suradnik za stariju historiju u Institutu za historiju u Sarajevu

Intervju: prof.dr. Dževad Jahić, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i autor Rječnika bosanskog jezika

 Nedavno je u Vitezu održan posljednji dio prvenstva Bosne i Hercegovine u borilačkim disciplinama Light Contact i K-1. Nastupilo je oko 180 boraca iz 38 kickboxing klubova iz BiH

kaže umjetnik Damir Nikšić poručujući da moramo pronaći načina da se rasteretimo za što u prvom redu služi umjetnost

Gdje god da krenete u Sarajevu, svaki korak koji napravite, čega god da se dohvatite, imat će neke veze sa nekim od sarajevskih vakifa i njihovih vakufa kojima broj nikada nije utvrđen. Imat ćete, dakle, na taj način neposredan dodir sa plemenitašima, ljudima koji nisu žalili svoga imetka da poklone građevine najrazličitije upotrebe građanima Sarajeva, od kojih neke traju i koriste se evo gotovo pet stotina godina. A to je veličanstven doživljaj