Palestina baner mali

"I oni će reći: 'Hvala Allahu, koji nam je obećanje Svoje ispunio i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!' Divne li nagrade onima koji su se trudili!" (Zumer, 74.) 

Dželaluddin es-Sujuti NAČINI UČENJA KUR'ANA NAPAMET[1] (Prvi dio)

Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) u saradnji sa EMSA (European Muslims Student Association) organizuje predavanje na temu: „Učenje Kur'ana: Put ka uspjehu na fakultetu i životu“, predavača hafiza Nedima Botića.

Bošnjaci u Kur'anu

Ono što dodatno potvrđuje sveobuhvatnost ovih kur'anskih riječi jeste univerzalno poslantvo Muhammeda, a.s., koji je kao Božija milost poslan svim narodima:

Da li vas mnoštvo problema tjera u depresiju?

Učila sam Kur'an pred 'najboljim muhaffizom na svijetu', šejhom Mohebom Foudom.