Palestina baner mali

Karađoz-begova medresa je i ove godine, po peti put, organizovala akciju „Volimo te, Miljeniče“, a u povodu obilježavanja 12. rebiu-l-evvela 1438. hidžretske godine.

Za hadž kažu da je mjesto susreta i upoznavanja ljudi.

Manifestacija „U njemu je divan uzor – Muhammed, a.s.“ koju organizuju institucije Islamske zajednice u saradnji sa nevladinim organizacijama grada Bihaća već punih deset godina plijeni pažnju velikog broja ljudi koji žele da slušaju o Muhammedu, a.s., jer njegova životna vizija i životni stil je za današnje čovječanstvo od velike važnosti.

O obilježavanju mevluda

Islamski učenjak, koji je priznat diljem islamskog svijeta, Dželaluddin Es-Sujuti* dobio je pitanje: Kakav je šeriatski propis u vezi sa za obilježavanjem mevluda (rođenja Muhammeda a. s.)? Da li je to obilježavanje po­hvaljeno ili pokuđeno? I da li će onaj koji to bude praktikovao, biti nagrađen ili ne?

Sretni i nesretni u danima mevluda

Jutros me puno prije sabahskog ezana probudila hladnoća. Nedugo zatim, vjerovatno kao njena posljedica, javila se jaka glavobolja.

Kako Bošnjaci razumijevaju mevlud

Kada je posrijedi razumijevanje mevluda u Bosni, treba imati na umu nekoliko stvari