Palestina baner mali

Mufessir Ja'kub el-Fejruzābādi (u. 817./1414.) u svome tefsiru Besā'iru zevi t-temjīzi fī letā'ifi l-Kitābi l-'azīz - u posljednjem, tridesetom bābu, posvećenom Božijim poslanicima spomenutim u Kur'anu, njihovim imenima i odlikama – navodi stotinu imena za našeg Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, spomenutih u Kur'anu.

„A kada Isa, sin Merjeme, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam doista Allahov poslanik, - da vam potvrdim istinitim Tevrat prije mene objavljen, i da vam vijest radosnu o Poslaniku, imena Ahmed prenesem, koji će doći nakon mene. Pa kad im dođe s jasnim dokazima, oni rekoše: Ovo je jasna vradžbina“. Kur'an ( LXI:6)

Ličnost posljednjeg Allahovog Poslanika, Muhammeda, a.s., je nepresušno vrelo dobrote i mudrosti u svakom vremenu i za sve generacije

U ovim danima mjeseca Božijeg Poslanika, s.a.v.s., učim kur'anski ajet iz sure El-Hudžurat:

Mjesec rebiu-l-evvel je vrijeme kada se dodatno prisjećamo Vjerovjesnikove, a.s., prakse i intenzivno govorimo o njoj kako bismo je utkali u naše živote.

 

Jedan aspekt Vjerovjesničke upute koji je svakom muslimanu danas prijeko potreban, bez obzira gdje živio, jeste odnos prema onome koji je drugačiji od nas.