Baner granice3

Tri su ključna momenta u životu svakoga pojedinca, pa i Bošnjaka:rođenje,ženidba, i smrt (kao potvrda da se život zaista i desio).

Čuveni Hasan el-Basri je davno rekao: “Islam je u knjigama, a muslimani su u kaburima/grobovima."

„A kada Isa, sin Merjeme, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam doista Allahov poslanik, - da vam potvrdim istinitim Tevrat prije mene objavljen, i da vam vijest radosnu o Poslaniku, imena Ahmed prenesem, koji će doći nakon mene. Pa kad im dođe s jasnim dokazima, oni rekoše: Ovo je jasna vradžbina“. Kur'an ( LXI:6)

U ovim danima mjeseca Božijeg Poslanika, s.a.v.s., učim kur'anski ajet iz sure El-Hudžurat:

Sretni i nesretni u danima mevluda

Jutros me puno prije sabahskog ezana probudila hladnoća. Nedugo zatim, vjerovatno kao njena posljedica, javila se jaka glavobolja.

Kako Bošnjaci razumijevaju mevlud

Kada je posrijedi razumijevanje mevluda u Bosni, treba imati na umu nekoliko stvari