Baner granice3

U nedjelju 11. decembra 2016. godine u džematu Tonder koji djeluje u okviru Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj održana je manifestacija o Allahovom poslaniku koju su izveli polaznici mektebske nastave.

Već drugu godinu zaredom Medresa organizuje učenički okrugli sto na temu „Život i djelo posljedneg poslanika Muhammeda, a.s.“ na koje budu pozvani učenici i profesori vjeronauke nekoliko srednjih škola Tuzle i drugih gradova.

"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu". Upitaše ashabi: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Odgovori: "Ne, u to virjeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će iščupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekoše: "A šta je to vehen, o Allahov Poslaniče?" Reče: "Ljubav prema Dunjaluku i strah od smrti!" (Buhari i Muslim)

Abdullah ibn Mes'ud, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Neka mi niko od vas ne govori ništa od mojim ashabima, jer ja želim da iziđem među njih čistih grudi.“ (Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed)

Muslimani priznaju i vole sve poslanike, neka je na sve njih Allahov mir, i među njima ne prave razlike jer ih na to slovo Kur'ana obavezuje.

Iako smo navikli da pojam kamate vežemo isključivo za ekonomiju i pozajmljivanje novca, Ibn Hatim prenosi od hazreti Aiše da je rekla kako Poslanik, a.s., upitao ashabe koja je najgora vrsta kamete pa su ashabi kazali da najbolje zna Allah i Njegov poslanik