Bajram baner mali

Poštivanje i uvažavanje starijih i uglednih

Poštivanje i uvažavanje starijih i uglednih
19 Mar
2017

Koliko god pojedini smatrali ovu temu nebitnom i prevaziđenom, ipak nas naša stvarnost koju živimo obavezuje da o njoj uvjek govorimo.

 

Poštivanje i uvažavanje starijih čini život i sredinu posebno ugodnom i oplemenjuje porodični i društveni ambijent rahatlukom i međusobnim uvažavanjem. Kontakt između ljudi različitih dobi vrlo često rezultira nesporazumima i svađama. Zlatno je pravilo postavio Allahov Poslanik, s.a.v.s., upućujući nas na najbolje rješenje a to je poštivanje starijih i samilost i razumijevanje mlađih, pa kaže:

Ko ne bude milostiv prema mlađima i ne bude poštovao starije ne pripada nama.“ (hadis sahih, Buhari u Edebu i Ebu Davud) Ovo je naš vjerski princip sa kojim se ponosimo i on važi za sva vremena i sve situacije, ne zastarjeva niti se mijenja. I još jedna posebna specifičnost nas muslimana je u tome da naše prakticiranje ovih pravila života, kada se rade u ime Allaha, dž.š., imaju tretman ibadeta, čime postižemo ovosvjetsku nagradu, a to je rahatluk i oduševljenje ugođajem života, i velikom nagradom na drugom svijetu.

Svako udaljavanje od pravila koja su nam data u Kur'anu časnom i hadisu rezultira stanjem kojim nismo zadovoljni pa je tako i situacija koju osjećamo u našim porodicama, odgojno-obrazovnim institucijama i na drugim mjestima u našem društvu.

Interesantno je da je ovo stanje Poslanik, s.a.v.s., najavio kao mali predznak Sudnjeg dana. Pored onoga što je spomenuto u poznatom Džibrilovom, a.s., hadisu: "da će majka sebi roditi zapovjednika" navešćemo još jedan hadis koji govori i stanju kakvo će zavladati pred Kijamet.

Aiša, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Neće nastupiti Kijametski dan sve dok: djeca ne postanu srdita (ljuta), kiša ne bude vruća i topla, poveća se broj nevaljalih i nepoštenih, smanji se broj plemenitih ljudi, mlađi se (bespravno i neuljudno) usprotive starijim, a nevaljali plemenitim ljudima." (Taberani)

Naša plemenita vjera nas uči da poštujemo i uvažavamo starije, učenije, one koji su na položaju i sve one koji na neki način zaslužuju poštivanje. Ova vjerska uputstva nisu samo običajne, ili redovne naredbe, nego su to plemenite smjernice koji rezultiraju obostranim zadovoljstvo svih članova, porodice i društva. Prakticirajući ove savjete sprečavamo nered, neželjene istupe i bilo kakve druge situacije koje, na bilo koji način, ugrožavaju prava drugih ljudi.

Red i harmonija u društvu se ne postiže silom, niti ohološću i nametanjem drugima, nego primjenom kriterija i pravila koja rezultiraju pravima i obavezama svakog pojedinca, tako da svaki čovjek u nekim situacijama biva nadređen u a drugim podređen, pa su neke stvari ponekada njegovo pravo ali isto tako nekada bivaju i njegovom obavezom. Upravo zbog toga moramo poraditi na oživljavanju i vraćanju ovih vrijednosti, koje su skoro pa nestale iz našeg svakodnevnog života.

Poštivanje starijih je praksa Allahovih poslanika, a.s., i to je stvarna odlika muslimanske sredine. Pogledajmo kako nas naš predvodnik i uzor Muhammed, s.a.v.s., praktično podučava ovim vrijednostima. Kada su muslimani oslobodili Meku, među onima koji su došli da prihvate islam bio je i otac od Ebu Bekra, r.a., oronuli starac zvani Ebu Kuhafe koji je lično došao do Poslanika, s.a.v.s. Tada Poslanik, s.a.v.s., reče Ebu Bekru: "Zašto ga nisi pustio da sjedi u svojoj kući pa da mi odemo njemu," želeći time ukazati na poštivanje starijih.

Uvažavanje i poštivanje starijih, zbog njihovih godina, iskustva, položaja i znanja (iluma) je odlika vjernika i oni koji to ne bi prihvatali nisu kompletni vjernici i ne rade po sunnetu Poslanika, s.a.v.s.

Ubade ibn Samit, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ne pripada nama onaj koji ne poštuje starije, nije milostiv prema mlađima i ne priznaje pravo našim učenima." (hadis sahih, Ahmed i Hakim)

Ebu Musa El-Eš'ari, r.a., pripovijeda od Allahovog poslanika, s.a.v.s., da je rekao: "Zaista je od veličanja Allaha, dž.š.: poštivanje starijeg sijedog muslimana, uvažavanje hafiza Kur'ana, koji je u svome hifzu umjeren i odmjeren i poštovanje pravednog vladara." (hadis hasen, Ebu Davud i Rijadus-salihin).

U ovom hadisu vidimo da, pored ostalih koji su spomenuti, poštivanje osobe koja je ostarjela i osijedila u privrženosti vjeri, se ustvari ubraja u veličanje Allaha, dž.š., zbog posebne deredže i mjesta koje takva osoba ima i zaslužuje kod svog Stvoritelja.

Ljude treba cijeniti i davati im onaj položaj koji oni i zaslužuju. Jednom prilikom je neki čovjek od Alije, r.a., na vrlo lijep i uljudan način tražio pomoć, pa mu je on poklonio svoj ogrtač i stotinu dinara. Neki su mu prigovorili zbog toga, a on im reče: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Svakom čovjeku dajte ono mjesto koje on zaslužuje!" Ovo je mjesto koje ovaj čovjek kod mene zaslužuje.

Jednom prilikom je neki čovjek povukao Sufjana ibn Ujejnu za ogratač i tražio od njega da mu ispriča neki hadis. Sufjan mu se tada okrenu i reče: "O dječače, ko ne priznaje mjesto ljudima (i ne ophodi se s njima na adekvatan način) taj ni sebe ne poznaje."

Kada je Džerir ibn Abdullah El-Bedželi došao kod Poslanika, s.a.v.s., a kuća je bila puna ljudi i nije imao gdje sjesti, tada mu je Poslanik, s.a.v.s., dao svoj ogrtač da na njega sjedne. Tada je Džerir, r.a., uzeo taj ogrtač, prigrlio ga i poljubi, a zatim ga vrati Poslaniku, s.a.v.s., i reče mu: „Allahov Poslaniče, neka te Allah sačuva i ugosti kao što si ti mene ugostio. Poslanik mu tada reče: "Kada vam dođe čovjek koji je ugledan u svome narodu, onda i vi njega posebno ugostite!" (Taberani u Evsatu)

Također je dobro poznat slučaj, kada je Sead ibn Muaz, r.a., pozvan da presudi između Poslanika, s.a.v.s., i židovskog plemena Benu Kurejza, pa kada je Sead stigao, onda je Poslanik, s.a.v.s., naredio da svi prisutni ustanu iz poštivanja prema njemu, jer je on došao u svojstvu sudije. Tada je Poslanik rekao: "Ustanite pred vašim gospodinom/poglavarom!" To je bilo iz poštovanja prema njegovoj funciji koju je tada obnašao, mada je Sead tada bio vrlo mlad.

Poznato je i uvažavnje koje je Poslanik, s.a.v.s., iskazao Ebu Sufjanu, velikanu Meke, dojučerašnjem mušriku, prilikom oslobođenja Meke, kada je rekao: "Ko uđe u kuću Ebu Sufjan, taj je siguran."

Označeno

Zadnje vijesti

Jun 24, 2017

Održan seminar za profesore engleskog jezika TELTS 2017

U Behram-begovoj medrese je i ove…
Jun 24, 2017

Dječiji selam iz Srebrenice

Danas je u Čaršijskoj džamiji u…
Jun 24, 2017

Banjaluka: Svečano završena prva hafiska mukabela u džamiji Ferhadiji

Učenjem posljednjeg džuza Kur'ana…
Jun 24, 2017

Bajram-namaz sutra u 5 sati i 43 minute

Prema kalendaru Islamske zajednice…
Jun 24, 2017

Kako se klanja bajram-namaz

S obzirom da se bajram-namaz klanja…
Jun 24, 2017

Danas dženaza akademiku Ibrahimu Pašiću

U Sarajevu je jutros nakon teške i…
Jun 24, 2017

Mostar: Prelijepi ramazanski dani i aktivnosti u džematu Donja Mahala

Prelazeći preko Lučkog mosta, na desnoj…
Jun 24, 2017

Pred muslimanima je tek pravi posao nakon Corbynovog izbornog udara

Kao politički angažiran musliman ne…
Jun 24, 2017

Učenici od kojih možemo učiti: Poziv i drugim džematima

Učenici u mektebima džemata Kobilja…
Jun 24, 2017

TUZLA : Bajramske hedije za korisnike Doma penzionera

U petak, 23. juna u okviru redovnih…
Jun 24, 2017

Bajram-namaz na području Medžlisa Mostar

Bajram namaz na području Medžlisa IZ…

bbi magazin

bbi magazin