Bajram baner mali

Hasanović: Obavezno desnom nogom ulaze u džamiju, a zalaze u tuđe posjede

  • Autor  Elvedin Subašić
  • Objavljeno u Intervju
Hasanović: Obavezno desnom nogom ulaze u džamiju, a zalaze u tuđe posjede
08 Apr
2015

S dr. Zuhdijom Hasanovićem razgovarali smo o formalizmu u prakticiranju Sunneta

PREPOROD: Život muslimana je nepotpun bez Hadisa. S jedne strane imamo ličnu obavezu upoznavanja s Hadisom, a s druge strane hadiska znanost je jedna od složenijih islamskih znanosti. Koje posljedice mogu biti u neodgovornom pristupu Hadisu?

HASANOVIĆ: Naravno, ne samo da život muslimana bez Hadisa, odnosno sunneta Božijeg Poslanika, s.a.v.s., nije potpun, nego ćemo preciznije kazati da apsolutno nije moguć.

Sunnet prožima cjelokupni ljudski život u svim njegovim dimenzijama i aspektima. Vertikalna dimenzija podrazumijeva sva doba ljudskog života, dubinska dimenzija znači da se odnosi na sve dijelove ljudskog bića: dušu, moral, psihu, intelekt i tijelo, a horizontalna dimenzija da se prostire na sve sfere ljudskog djelovanja: od namaza, posta, zekata, hadža do porodičnih odnosa, prijateljskih i društvenih veza; obavljanja svakodnevnih poslova, do trgovačkih transakcija, klanja kurbana do rukovođenja državom. Kada drugome muslimanu nazovemo selam, kada se prema siročetu ophodimo na najljubazniji način, kada se prema roditeljima ili starijima općenito odnosimo s poštovanjem, ili smo milostivi prema sirotinji, slijedimo Sunnet. Jednostavno rečeno, kada nastojimo biti iskreni, ljubazni, darežljivi, pravedni i odgovorni mi slijedimo Poslanikov, s.a.v.s., sunnet. Svaka i najmanja pojedinost i detalj u životu, poput ponašanja za sofrom i načina konzumiranja hrane, sjedenja ili ulaska u kuću, utemeljeni su na Sunnetu i svjesni smo bereketa koji isijava iz tih, naizgled običnih, svakodnevnih radnji, ako ih svjesno provodimo po Poslanikovom, s.a.v.s., Sunnetu. Različiti su načini na koje možemo saznavati sunnet, od brojnih hadiskih zbirki i biografija Božijeg Poslanika, s.a.v.s., preko različitih predavanja i usmenih kazivanja o Muhammedu, s.a.v.s., do autentičnog ponašanja muslimana, ali moramo biti svjesni da je hadiska znanost veoma kompleksna. Postoji veoma precizna terminologija i metodologija hadisa koja ima za cilj pomoć da u svemu onome što nam je predočeno o životu Muhammeda, s.a.v.s., uočimo ono što je pouzdano, vjerodostojno i univerzalnog karaktera te ga možemo i trebamo koristiti u svome životu. Otuda, samostalno ulaženje u tu nepreglednu riznicu riječi, postupaka i odobrenja Muhammeda, s.a.v.s., bez obrazovanih i iskusnih islamskih znanstvenika je riskantnije i pogubnije nego kada nevješt plivač zagazi u nemirno more.

Bez potrebnog znanja koristit ćemo Hadis u oblasti u kojoj ga ne možemo koristiti, razumijevati ga na način koji ne odgovara njegovim intencijama te zbog nerazumijevanja životnih prioriteta insistirat ćemo na primjeni jednih hadisa, a zanemarivati druge čija je primjena bitnija i potrebnija.

Zbog takvog pristupa Hadisu često imamo samo odličnu i primamljivu islamsku formu, ali bez sadržine i suštine. Imamo muslimane koji obavezno desnom nogom ulaze u džamiju, a zalaze u tuđe posjede i prisvajaju ih kao da su njihovi. Postoje muslimani koji još uvijek neće obaviti namaz bez kape na glavi, ali, bez obzira na svoju finansijsku sposobnost, nikada nijednu zajedničku aktivnost ne pomažu. Neki muslimani redovno klanjaju, poste, kolju kurban, a uopće im ne smeta što ogovaraju i ismijavaju druge. Neki redovno uče Kur'an, ali su veoma

nasilni prema svojim suprugama i djeci. Mnogi redovno klanjaju, ali ih taj namaz ne smiruje i ne jača, nego ih čini još depresivnijim i nervoznijim. Sve ovo govori o pogrešnom razumijevanju i življenju Sunneta i našem formalnom i vanjskom ispoljavanju vjere, koja nije prodrla u naše biće te je ne doživljavamo i ne živimo iskreno.

Kao i kod usvajanja znanja u drugim oblastima i kod drugih islamskih nauka neophodno je obraćati se na relevantnu i meritornu literaturu iza koje stoje provjereni autori. Autori koji imaju najbolji uvid u zakonodavne tekstove, ali i geopolitički, socio-ekonomski, odgojno-obrazovni, moralni i religijski, odnosno kulturno-civilizacijski kontekst u kojem živimo.

Nažalost, na našem jeziku se može naći islamska literatura različitog kvaliteta. Literatura koja vrlo često ima djelimičan utjecaj, može nas u određenoj mjeri duhovno i moralno osnažiti, ali nas intelektualno siromaši i zbunjuje. Nažalost, ima i one koja nas intelektualno u velikoj mjeri snaži, ali nas u duhovnom i moralnom smislu ostavlja ravnodušnima.

Zadnje vijesti

Jun 24, 2017

Održan seminar za profesore engleskog jezika TELTS 2017

U Behram-begovoj medrese je i ove…
Jun 24, 2017

Dječiji selam iz Srebrenice

Danas je u Čaršijskoj džamiji u…
Jun 24, 2017

Banjaluka: Svečano završena prva hafiska mukabela u džamiji Ferhadiji

Učenjem posljednjeg džuza Kur'ana…
Jun 24, 2017

Bajram-namaz sutra u 5 sati i 43 minute

Prema kalendaru Islamske zajednice…
Jun 24, 2017

Kako se klanja bajram-namaz

S obzirom da se bajram-namaz klanja…
Jun 24, 2017

Danas dženaza akademiku Ibrahimu Pašiću

U Sarajevu je jutros nakon teške i…
Jun 24, 2017

Mostar: Prelijepi ramazanski dani i aktivnosti u džematu Donja Mahala

Prelazeći preko Lučkog mosta, na desnoj…
Jun 24, 2017

Pred muslimanima je tek pravi posao nakon Corbynovog izbornog udara

Kao politički angažiran musliman ne…
Jun 24, 2017

Učenici od kojih možemo učiti: Poziv i drugim džematima

Učenici u mektebima džemata Kobilja…
Jun 24, 2017

TUZLA : Bajramske hedije za korisnike Doma penzionera

U petak, 23. juna u okviru redovnih…
Jun 24, 2017

Bajram-namaz na području Medžlisa Mostar

Bajram namaz na području Medžlisa IZ…

bbi magazin

bbi magazin