Bajram baner mali

Svijet u 2016. i stanje islamskog svijeta u njoj

  • Autor  Mirsad Kalajdžić
  • Objavljeno u Teme
Svijet u 2016.  i stanje islamskog svijeta u njoj
17 Feb
2017

Kroz historiju smo se trudili da budemo na putu islama i islamske civilizacije koja je Kur’anom trasirana. Mi Bošnjaci nikada nismo gledali u živote, porijeklo i mezhebska srca. Sve narode gledamo istim očima. Kroz islamsku civilizaciju odabrali smo pravi put, put Kur’ana za koji su nas pripremili naši slavni preci. Mi ne tekfirimo pripadnike Kible. One koji Milostivom padaju na sedždu mi ne tekfirimo.

 

Kao ljudska bića odgovorni smo za svemirski brod na kojem se nalazimo. Nije dobro da svijet dijelimo na istok-zapad, sjever-jug. Svijet je cjelina. Uzvišeni Allah, dž. š., je Gospodar Istoka, Zapada, Sjevera i Juga.
Za negativnosti koje se u svijetu dešavaju odgovorni su ljudi, a najodgovorniji između njih su vjernici. Kada se i na najudaljenijem dijelu svijeta desi neko zlo, trebalo bi se ticati svih nas i o njemu, u svrhu prevencije i osude, trebali bi imati informaciju. Spriječiti širenje zla je obaveza svih nas. Svijet u kojem se nalazimo dio je nas i međusobno ga dijelimo. Potomci (djeca) smo iste zemlje i istog sjemena. Kao potomci jednog oca i majke, Adema i Have, na istoj smo zemlji. Izreka h. Alije kaže: ,,Braća smo ili po stvaranju ili po vjeri.” Podsjećajući na obaveze čitavog svijeta za brigu o svemirskom brodu na kome se nalazimo, ustvari jačamo svijest da nas je Allah, dž. š., stvorio i odredio nam da ovaj brod gradimo zajednički kao ljudi (insani).

Možemo govoriti o islamu u 2016., a ne o islamskom svijetu

U 2016. godini nema islamskog svijeta, jer svijet islama je svijet spasa, mira i blagostanja. Na mjestu gdje nema spasa, nema ni islama. Gdje nema mjesta za spas, nema ni vjere (imana), jer gdje ima vjere ima i spasa. Da bi jedno mjesto, kao geografski položaj, bilo tretirano (nazvano) islamskim, nije dovoljno da u njemu ima samo namaza koji se klanjaju i učenja ezana, jer to nije dovoljno.
Oni koji Uzvišenom Allahu, dž. š., ibadet čine, klanjaju namaz, uče ezan, u isto vrijeme trebaju da budu pravedni kako to islam nalaže, da se bore za pravdu i da u srcu imaju milost (merhamet) onako kako to islam od njih traži. Da bi bilo islamskog spasa, iman i pravda moraju biti zadovoljeni.
Ako pogledate danas, u mnogim gradovima vatra se počela širiti. Mnogi ljudi su ostali bez svojih domova. Mnogo djece je postalo jetimima. Žena ostale bez muževa. Ruše se civilizacije i mnogo lošeg se desilo u prošloj godini.

Svaki vjernik je čuvar nade

Postoje teška vremena za nacije, kulture, civilizacije i cijeli ummet. Ako pogledamo stanje kroz koje je islamska civilizacija prolazila, vidjećemo da je uvijek bilo teško. Svu tu težinu smo i sami osjetili, kako krajem prošlog tako i početkom ovog vijeka. Ovaj najnoviji period se može uporediti sa teškim vremenom koji je bio za muslimane, vremenom iz srednjeg vijeka za vrijeme mongolske invazije i krstaških ratova. Godine koje su i za nas pune su preživljenih teškoća. Stoga svaki mu’min, koji živi na ovom geografskom prostoru je ujedno i čuvar nade u bolje sutra.
Turski narod se nije dvoumio, nego je pokrenuo kampanju za Halep pod motom ,,Neka ljudskost ne umre u Halepu. S jedne strane, narod turske preživljava bol gubitka vlastite djece, a, s druge strane, bori se s unutrašnjim i vanjskim izdajnicima. Zavija rane i od terorističkih napada koji su se preselili na vlastiti prostor.

 


Pored svega rečenog, plemeniti narod Turske je vlastitim primjerom pokazao da ljudskost nije i da neće umrijeti u Halepu. Na poziv organizatora da se pomogne narodu Halepa, kako ljudskost ne bi bila sahranjena, narod Turske je pored spomenutog, sa velikim zadovoljstvom prihvatio i odazvao se na upućeni poziv. Samo na jednoj džumi namazu, ukupljeno je 63 miliona turskih lira (oko 20 miliona eura). Neka Uzvišeni Allah, dž. š., sačuva takav, kao i druge plemenite narode.

Današnji teror je globalno zlo

Današnji teror je metoda ratovanja usmjerena na rušenje vlastitih identiteta. Današnji teror je naslijeđe i bolest mezhebskog, nacionalističkog, plemenskog, bijesnog, mrzovoljnog i neprijateljskog odnosa prema drugima i drugačijima. Nije usmjeren samo na današnje vrijeme. To je negativna klica koja će uništavati taj geografski prostor, destabilizirajući ga narednih 100 godina, na način da će i generacije koje se rađaju na sebi nositi tu hipoteku. Posijana fitna, fesad, licemjerstvo, velika podvajanja, negativno će opterećavati generacije koje dolaze.

 

Cijeli tekst možete pročitati u printanom izdanju br: 4/1086 od 15.2.2017. god.

Označeno

Mišljenja