Palestina baner mali

Orhan Jašić odbranio dva doktorata u periodu od dvije godine

Orhan Jašić odbranio dva doktorata u periodu od dvije godine
04 Jan
2017

Rijetki su primjeri da jedna osoba u toku akademske karijere odbrani dva doktorska rada. Naime, Islamska zajednica, a prvenstvo Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, s ponosom može predstaviti domaćoj i svjetskoj javnosti mladog Orhana Jašića, asistenta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, koji je nakon odbrane doktorske disertacije u Zagrebu prošle godine, odbranio još jedan u Sarajevu 14. decembra 2016. godine.

Ovo je, također, vrlo interesantan primjer, ali i značajan za bh. društvo, s obzirom na godine dr. Jašića, koji se nalazi tek na početku akademske karijere. Druga doktorska disertacija „Učenje islama u teologiji religije Hansa Künga“ rađena je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pod mentorstvom prof. dr. Rešida Hafizovića, a predsjednik komisije bio je prof. dr. Adnan Silajdžić, dok je član iste prof. dr. Samir Beglerović. Doktorska disertacija Učenje islama u teologiji religije Hansa Künga nastala je kao produkt višegodišnjeg istraživanja Küngova štiva o religiji islama, kao i njegovih uradaka iz oblasti komparativnih religija. Pored općih podataka o liku i djelu  prezentirano je i  Küngovo razumijevanje učenja islama. Izvjesnim religijskim, odnosno teološkim problemima pristupa s aspekta komparativnih religija, premda kada je u pitanju religija kršćanstva, tijekom usporedbe s muslimanskom tradicijom ne distancira se od svog vlastitog religioznog uvjerenja te neke od krucijalnih muslimanskih teoloških problema motri strogo kroz vizuru kršćanskih svjetonazora.

Orhan Jašić rođen je 1984. u Tuzli, gdje je zavšio osnovnu školu i realnu gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, na kojem okončava studij teologije 2007. godine. Ljetni semestar akademske 2007/08. provodi na Evangeličkom teološkom fakultetu Sveučilišta Eberhard Karls u Tübingenu na usavršavanju iz područja evangeličke teologije, komparativne religije i judaistike. Paralelno s tübingenškim studijem upisuje poslijediplomski znanstveni magistarski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje brani magistarski rad pod naslovom Religioznost i njen utjecaj na kvalitet života studentske populacije u Tuzli, a spomenuta teza pisana je pod mentorstvom prof. dr Adnana Silajdžića. Zatim, nezavisno od prvog postdiplomskog studija iz teologije, upisuje i drugi postdiplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje mu je dopušteno ubrzano završavanje studija zbog prethodno ostvarenih znanstvenih uspjeha. Odbranio je doktorat iz filozofskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 04. 5. 2015., a tema doktorske disertacija bila je Bioetička problematika u publikacijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2012. godine. Rad je napisan i branjen pod mentorstvom prof. dr. Adnana Silajdžića i prof. dr. Hrvoja Jurića.

Objavljivao je naučne i stručne radove u zbornicima i časopisima: “JAHR – European Journal of Bioethics”, “Nova prisutnost”, “Vrhbosnensia”, “Znakovi vremena”, “Pogledi”, “Gradovrh”, “Pedagoška stvarnost” itd.  Takođe je član uredništva časopisa “JAHR – European Journal of Bioethics”, kao i časopisa na Thomson Reutersovoj listi Filozofska istraživanja.  Izlagao je na naučnim i stručnim skupovima u Zagrebu, Malom Lošinju, Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Beogradu, Stuttgartu i Sarajevu. Trenutno je zaposlen na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradničkom zvanju asistenta na Katedri za islamsku dogmatiku (akaid), i uporedne religije. Znanstveno područje njegova interesiranja su akaid (dogmatika), religiologija i integrativna bioetika.

Zadnje vijesti

Jun 29, 2017

Kiseljak: Humanitarna akcija

Medžlis islamske zajednice Kiseljak…
Jun 29, 2017

Živinice: Paketi za jetime

Protekle sedmice Sektor za rad sa…
Jun 29, 2017

Ovogodišnji program Musalle u Sanskom Mostu

Ovogodišnja vjersko kulturna…
Jun 29, 2017

Izložba o Ajvatovici

U Travniku organizovana izložba…
Jun 28, 2017

Prilog Federalne TV o Mreži mladih

Federalna televzija snimila je prilog o…
Jun 28, 2017

Fetve: Lažni podaci o mjestu prebivališta

Živim kao podstanar u stanu u Sarajevu.…
Jun 28, 2017

Svečano otvorena BBI filijala u Bijeljini

BBI banka, filijala Bijeljina otvorena…
Jun 28, 2017

Pokrenut proces osnivanja Islamske zajednice Bošnjaka u Italiji

Delegacija IZ u BiH posjetila Bošnjake…
Jun 28, 2017

Bajram u Konjicu

Na području MIZ Konjic centralna…
Jun 28, 2017

Muftija Fazlović: Budimo u vjeri iskreniji i u dobrim djelima istrajniji

Muftija Fazlović: Budimo u vjeri…
Jun 28, 2017

Ramazanski Bajram u Žepču

ŽEPČE, 27.JUNI- Na području MIZ Žepče…

bbi magazin

bbi magazin