Srebrenica majke 1

Orhan Jašić odbranio dva doktorata u periodu od dvije godine

Orhan Jašić odbranio dva doktorata u periodu od dvije godine
04 Jan
2017

Rijetki su primjeri da jedna osoba u toku akademske karijere odbrani dva doktorska rada. Naime, Islamska zajednica, a prvenstvo Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, s ponosom može predstaviti domaćoj i svjetskoj javnosti mladog Orhana Jašića, asistenta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, koji je nakon odbrane doktorske disertacije u Zagrebu prošle godine, odbranio još jedan u Sarajevu 14. decembra 2016. godine.

Ovo je, također, vrlo interesantan primjer, ali i značajan za bh. društvo, s obzirom na godine dr. Jašića, koji se nalazi tek na početku akademske karijere. Druga doktorska disertacija „Učenje islama u teologiji religije Hansa Künga“ rađena je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pod mentorstvom prof. dr. Rešida Hafizovića, a predsjednik komisije bio je prof. dr. Adnan Silajdžić, dok je član iste prof. dr. Samir Beglerović. Doktorska disertacija Učenje islama u teologiji religije Hansa Künga nastala je kao produkt višegodišnjeg istraživanja Küngova štiva o religiji islama, kao i njegovih uradaka iz oblasti komparativnih religija. Pored općih podataka o liku i djelu  prezentirano je i  Küngovo razumijevanje učenja islama. Izvjesnim religijskim, odnosno teološkim problemima pristupa s aspekta komparativnih religija, premda kada je u pitanju religija kršćanstva, tijekom usporedbe s muslimanskom tradicijom ne distancira se od svog vlastitog religioznog uvjerenja te neke od krucijalnih muslimanskih teoloških problema motri strogo kroz vizuru kršćanskih svjetonazora.

Orhan Jašić rođen je 1984. u Tuzli, gdje je zavšio osnovnu školu i realnu gimnaziju. Nakon završene srednje škole upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, na kojem okončava studij teologije 2007. godine. Ljetni semestar akademske 2007/08. provodi na Evangeličkom teološkom fakultetu Sveučilišta Eberhard Karls u Tübingenu na usavršavanju iz područja evangeličke teologije, komparativne religije i judaistike. Paralelno s tübingenškim studijem upisuje poslijediplomski znanstveni magistarski studij na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje brani magistarski rad pod naslovom Religioznost i njen utjecaj na kvalitet života studentske populacije u Tuzli, a spomenuta teza pisana je pod mentorstvom prof. dr Adnana Silajdžića. Zatim, nezavisno od prvog postdiplomskog studija iz teologije, upisuje i drugi postdiplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje mu je dopušteno ubrzano završavanje studija zbog prethodno ostvarenih znanstvenih uspjeha. Odbranio je doktorat iz filozofskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 04. 5. 2015., a tema doktorske disertacija bila je Bioetička problematika u publikacijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1945. do 2012. godine. Rad je napisan i branjen pod mentorstvom prof. dr. Adnana Silajdžića i prof. dr. Hrvoja Jurića.

Objavljivao je naučne i stručne radove u zbornicima i časopisima: “JAHR – European Journal of Bioethics”, “Nova prisutnost”, “Vrhbosnensia”, “Znakovi vremena”, “Pogledi”, “Gradovrh”, “Pedagoška stvarnost” itd.  Takođe je član uredništva časopisa “JAHR – European Journal of Bioethics”, kao i časopisa na Thomson Reutersovoj listi Filozofska istraživanja.  Izlagao je na naučnim i stručnim skupovima u Zagrebu, Malom Lošinju, Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Beogradu, Stuttgartu i Sarajevu. Trenutno je zaposlen na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradničkom zvanju asistenta na Katedri za islamsku dogmatiku (akaid), i uporedne religije. Znanstveno područje njegova interesiranja su akaid (dogmatika), religiologija i integrativna bioetika.

Zadnje vijesti

Apr 27, 2017

Mevlud u Prači

Džemat Prača-Hrenovica (Medžlis IZ…
Apr 27, 2017

Gradačac: Asocijacija žena posjetila ”Kutak radosti”

U četvrtak, 27.04.2017. godine,…
Apr 27, 2017

Predramazansko savjetovanje Muftijstva bihaćkog

Na poziv muftije Hasan-ef. Makića u…
Apr 27, 2017

Smisao Ibn Arebījevog govora o vudžūdu

Ibn ‘Arebījeva glavna tema uvijek je…
Apr 27, 2017

Muftijstvo koje procentualno ima skoro najviše vakifa u Bosni i Hercegovini

U sklopu sedme manifestacije «Dani…
Apr 27, 2017

Reisu-l-ulema mladima: Ne bojte se ljudi, bojte se Boga

Sarajevo, 27. april 2017. (MINA) -…
Apr 27, 2017

Počela registracija medija i novinara za 8. Sarajevo Business Forum

Registracija medija i novinara…
Apr 27, 2017

Vodeći poslovni ljudi iz Omana u posjeti BBI banci

U organizaciji BBI banke i BBI VIP…
Apr 26, 2017

Izbor IZ za saradnju je humanitarna organizacija Emmaus

Jučer je u Europskom parlamentu u…
Apr 26, 2017

Proglašeni najbolji radovi za najsadržajniju hutbu o temi “Mladi i džemat“

Uprava za vjerske poslove, odjel za…
Apr 26, 2017

Tribina "Religija u SFRJ i DDR"

Učesnici ove tribine će biti dr. Hilmo…

bbi magazin