Islam je uvijek bio protiv nasilja, zašto bi danas bilo drugačije?

Islam je uvijek bio protiv nasilja, zašto bi danas bilo drugačije?
16 Feb
2017

Brojni su primjeri iz islamske tradicije koji govore u prilog islamskog poimanja ideja suživota, promocije mira i dijaloga, a koji su danas širom svijeta ugroženi

 

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu: "O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni!“ (El-Bekare, 208) U islamu je mir suština, arapska riječ islam znači predanost, a nastala je od riječi selam, što znači mir. Našem Poslaniku, a.s. i muslimanima, prvih 13 godina boravka u Mekki nije bio dozvoljen fizički odgovor na nepravdu koju su proživljavali. Nakon Hidžre i formiranja islamske zajednice otvaraju se vrata upotrebi sile, ali samo u slučaju odbrane, s ciljem postizanja mira, pravde i da se zaustavi nasilje, te kako bi se zaštitila sloboda vjere.

Odlučujući faktor

U Kur’anu stoji: "Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini – a Allah ih je, doista, kadar pomoći onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: 'Gospodar naš je Allah!' A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije u kojime se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu – ta Allah je zaista moćan i silan -one koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – A Allahu se na kraju sve vraća." (Hadždž, 39-41)

Zato je velika zabluda da je islam širen silom i vezivanje imena našeg Poslanika sa sabljom i mačem. Poznato je da je Muhammed, a.s., poslije ove kur’anske dozvole o odbrani u slučaju napada, živio samo devet godina, i u bitkama koje su bile odbrambene poginuo je mali broj ljudi. Čak i da su neki muslimani poslije imali namjeru vjeru širiti silom, nisu to mogli učiniti, jer Kur’an izričito kaže: "Nema prisile u vjeru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude!" (El-Bekare, 256) T. W. Arnold, koji u svojoj knjizi The preaching of Islam govori o naglom širenju islama i velikom broju prelazaka na islam, piše i ovo:"Da sila nije bila odlučujući faktor u tim preobraćenjima može se zaključiti po prijateljskim odnosima koji su postojali između kršćana i Arapa-muslimana. Sam Muhammed je pregovarao s nekoliko kršćanskih plemena, obećavajući im svoju zaštitu i garantirajući im slobodno vršenje njihovih vjerskih obreda i nesmetano uživanje svih prava, kada su u pitanju njihovi svećenici i vlasti. Iz tih primjera o toleranciji prema kršćanima-Arapima, u vremenu nakon pobjede muslimana u prvom stoljeću po Hidžri, a koje su nastavile slijedeće generacije, možemo sa sigurnošću zaključiti da su ona kršćanska plemena koja su prihvatila islam, učinila to po svom vlastitom izboru i dobrovoljno."

Povijest islama bilježi da je Poslanik, a.s. , kao i halife poslije njega, slao vojsku sa slijedećim riječima: "Ne ubijajte djecu, niti žene, a ni orohnule starce niti monahe u samostanima! Ne dirajte palme! Ne sijecite drvo! Ne rušite zgrade!" Još je vrlo važno napomenuti da je Muhammedovo, a.s., ophođenje prema zarobljenicima bilo na najljepši način: "I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu i siročetu i zarobljeniku." (Ed-Dehr, 8).

Primjer tolerancije i suživota bio je prisutan u velikoj mjeri i u ophođenju Poslanika, a.s., sa nemuslimanima. Allahov Poslanik, a.s., ih je zijaretio i velikodušno dočekivao, primao i davao im poklone, dijelio im kurbane, obilazio njihove bolesne i odnosio se prema njima na najljepši mogući način, iako su neki imali ružan odnos prema njemu. Događaji u vezi sa oslobađanjem Mekke na najljepši način govore o istinskoj naravi i karakteru hazreti Muhammeda, a.s., naravi do koje mržnja, ni prema najžešćim protivnicima, nije nalazila puta. Poslanik je te protivnike pustio i ukazao im milost nakon sukoba. Nakon što su se okupili Poslanik, a.s., ih pita: "Kurejšije! Šta mislite da ću uraditi s vama?" Odgovorili su, potajno se nadajući da im danas ipak nije došao kraj: "Samo dobro. Ti si plemenit brat i sin plemenitoga, a moćan si!" Tada je Poslanik, a.s., rekao: "Reći ću vam isto ono što je rekao moj brat Jusuf: 'Ja vas sada neću koriti', reče – 'Allah će vam oprostiti, od milostivih On je najmilostiviji!' Idite, slobodni ste!"

Poslije oslobođenja Mekke Poslanik, a.s.,slao je svoje izaslanike u druge krajeve tadašnjeg svijeta da dostave poziv u islam. Tamo gdje je bilo još uvijek prisutno razbojništvo slao je vojsku koja je pokazala najhumaniji vid borbe koju pamti ljudska civilizacija. Razlog tome je da je Muhammed, a.s., podučavao i upućivao svoje ashabe da u Allahovu vjeru lijepom riječju i mudrošću pozivaju, što su oni prenijeli na kasnije generacije Ummeta. S druge strane u Drugom svjetskom ratu poginulo je 50-60 miliona ljudi, a oluja nuklearnog oružja koja je okončala navedeni rat odnijela je u prvom mahu najmanje 78.000 žrtava.

Zar svi nismo ljudi?

Potreba za temeljitim upoznavanjem Poslanikove ličnosti i misije dolazi do izražaja naročito danas kada ljudi gube  ljudskost . Allahova, dž.š , zakonitost je da nije htio da svi ljudi budu iste vjere. Tako to Kur'an kaže: "Da je Bog htio sljedbenicima jedne vjere bi vas učinio. Ali on hoće da vas iskuša u onome što vam je dao. Zato se natječite u dobru. Bogu ćete se svi vratiti pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti." (El-Ma'ide, 48). Univerzalno značenje i  značaj dijaloga ukazuje se u znamenitom ajetu u kur'anskoj suri Hudžurat: "O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili, da biste se upoznavali. Od vas je kod Allaha najplemenitiji onaj koji se Njega najviše boji. Allah sve zna i obavješten je." (Hudžurat, 13) Mi imamo izbor da odbijemo živjeti s drugima i drugačijim, ali kuda bi to svijet odvelo?

Cijeli tekst u printanom izdanju Preporoda 

Zadnje vijesti

Feb 25, 2017 1508

London: Uručeno pismo i poklon reisu-l-uleme autorici Karen Armstrong

Član redakcije Preporoda mr. Mirnes…
Feb 25, 2017 1610

Sifet-ef. Hadžić: U džematu ima preko 40 neoženjenih starijih muškaraca

kaže Sifet-ef. Hadžić, imama džemata…
Feb 25, 2017 660

Rainci Gornji: Renovirali džamiju, planiraju izgradnju mektepsko-zanatskog centra

Džemat Rainci Gornji, koji pripada…
Feb 25, 2017 521

Poslanikov, s.a.v.s., srednji, umjereni put

Vrlo često smo u prilici čuti da su…
Feb 24, 2017 51

Centralizacija članarine IZ na primjeru Medžlisa Maglaj

Priprema, uspostavljanje i model…
Feb 24, 2017 1020

Mehr: Pravo žene ili mrtvo slovo na papiru?

Inicijativa: Zakonom zaštititi…
Feb 24, 2017 515

UNESCO: „Terorizam i mediji: Priručnik za novinare“

Bruxelles - „Kao što su se mnoge zemlje…
Feb 24, 2017 49

Medžlis IZ Bugojno: Ponovo pokrenut „Forum za bolje razumijevanje“

Medžlis Islamske zajednice Bugojno…
Feb 24, 2017 395

Reisu-l-ulemu posjetio Waqar Azmi

Sarajevo, 23. februar 2017. (MINA) –…
Feb 24, 2017 74

Seminar za imame Tešnja, Doboja i Teslića

U okviru projekta doedukacije imama…
Feb 24, 2017 417

Održane pripremne radionice za Sarajevo Business Forum u Mostaru i Posušju

U sklopu priprema za 8. međunarodnu…
Feb 24, 2017 4780

Vikend u Minhenu: Posjeta omladini minhenskog medžlisa

Kao i svaki hairli dan koji započne…

bbi magazin