Palestina baner mali

Ibn Arebi i viđenje na oba oka

  • Autor  İbrahim Kalın
  • Objavljeno u Teme
Ibn Arebi i viđenje na oba oka
10 Apr
2017

(Dr. İbrahim Kalın je zamjenik generalnog sekretara i glasnogovornik Predsjedništva Republike Turske. Za njega dr. Seyyed Hossein Nasr veli: “Izvanredan turski naučnik, koji je jedan od najboljih studenata što sam ikada osposobljavao u polju islamske filozofije i koji je već priznati islamski filozof i učenjak” – nap. prev.)

 

U islamskoj tradiciji, muslimanski teolozi su se žestoko borili da odbrane Božiju transcendenciju (tenzīh) od opasnosti antropomorfizma (tešbīh). Posebno su mu’tezilije bili nepopustljivi u očuvanju Božije apsolutne transcendentnosti. Predstavljanje Boga kao posve “drugačijeg”, međutim, riskira da Ga odvoji od svijeta. Apsolutno transcendentni Bog bez relacije s ovim svijetom postaje “regulatorni princip”, a ne božansko biće. To je bio glavni problem s bogom Aristotela i njegovih sljedbenika.

Čista negacija, stoga, nije dovoljna. Ona treba biti dopunjena pozitivnom tvrdnjom. Da upotrijebimo simbolizam islamskog svjedočenja lā ilāhe illā Allāh (nema boga sem Allaha), reći “lā” (ne/ma) bez izraza “illā” (sem) nije dovoljno. Vjernik govori “lā” svim lažnim božanstvima i putenim željama da bi bio kadar reći “illā” samo jednom Bogu. “Lā” negira, “illā” potvrđuje. Ibn ‘Arebī, veliki sufijski metafizičar iz 13. stoljeća, tvrdio je da ni transcendencija niti imanencija same po sebi ne tretiraju valjano Boga. Svaka zaziva metafizičku pogrešku i teološku nepravilnost. Umjesto toga, on je predložio poziciju onoga kojeg naziva “istinski vjernik” što vidi na oba oka. Istinski vjernik je onaj koji vidi Boga i sve drugo na “oba oka” (zul-‘ajnejn). S jednim okom, on Boga vidi kao potpuno transcendentnog, udaljenog, uzvišenog i ničemu sličnog. Na ovome nivou, Bog je “strašna tajna” te izvan svih iskaza i opisâ. Tu je Gospodar Koji je obožavan.

Jednako tako, isti vjernik vidi Boga sa svojim drugim okom, ovdje i sada, vazda prisutnog i prisnog. Ovdje je On Najviši Prijatelj, Voljeni svih ašika, Središte prema Kojem se kreću sve stvari.      Za Ibn ‘Arebīja, jedino viđenjem Boga na oba oka možemo adekvatno tretirati Njegovu transcendenciju s imanencijom. Viđenje Boga na oba oka ne dovodi do dualnosti jer i stvari vidimo na oba oka. Ono što vidimo na oba oka nije dvoje nego jedno. Viđenje na oba oka podrazumijeva uspostavljanje ravnoteže između suprotnosti i ekstremâ. Ono omogućava izbjegavanje fanatizma i redukcionizma. Ujedinjuje i produbljuje našu viziju svijeta. Viđenje na oba oka ujedinjuje kroz njegovanje različitosti.

 

S engleskog preveo: Haris Dubravac

Zadnje vijesti

Jun 24, 2017

Pred muslimanima je tek pravi posao nakon Corbynovog izbornog udara

Kao politički angažiran musliman ne…
Jun 23, 2017

Luzern (Švicarska) - Održana džematska skupština

U Lucernu, gradu u centralnom dijelu…
Jun 23, 2017

Merkel: Trebamo nastaviti dijalog s Turskom

Njemačka kancelarka Angela Merkel je,…
Jun 23, 2017

Isufu: Africi je potrebna Evropa kojoj je potrebna Afrika

Berlin - Njemačka kancelarka Angela…
Jun 23, 2017

Sjećanja i svjedočenja studenata: Sana’a al-Adly Vejzagić

U povodu obilježavanja 40 godina…
Jun 23, 2017

Jedna od najkorisnijih publikacija Islamske zajednice

(“Upravljanje vakufima u BiH…
Jun 23, 2017

Bosanski prekarijat - Mediji s podmetnutim vokabularom

Manipulativna uloga medija U skučenom…
Jun 23, 2017

Banja Luka - U gradu na Vrbasu se ponovo uči hafiska mukabela

Prije 60, 70 godina u svakoj džamiji…
Jun 23, 2017

Još uvijek vas tražimo

Govorite, šutnja je bol duše poruka je…
Jun 23, 2017

Kritika čiste vjere - Uspostava pravila “čiste vjere”

Vjerovatno, ovoga ramazana više nego…

bbi magazin

bbi magazin