Printaj ovu stranu

Tri pouke 6. džuza

Autor: April 28, 2020 0

Ove poruke je najlakše razumjeti čitajući prijevod navedenog džuza

1.

Allah ne voli da se o zlu glasno govori to može samo onaj kome je učinjena nepravda – kaže nam Allah i u nastavku podstiče da opraštamo. Koliko danas  rubrika 'crna hronika', često o drugima kroz neprovjerene informacije, zauzima prostora u medijima, ali i ljudskim životima? Po našoj logici trebalo bi da se zlo smanjuje ako se toliko priča o njemu, ali ono se samo širi, jer ljudi se navikavaju na zlo i nepravdu te i sami mogu biti njeni akteri.

2.

Pitaju te šta im se dozvoljava – jedan je od nekoliko ajeta koji objašnjavaju vjernicima šta trebaju jesti. Allahu je bitno šta mi jedemo, a koliko je nama? Provjeravamo li ono što jedemo u svojoj zemlji, ali i u zemlji u koju otputujemo ili to, pak, smatramo cjepidlačenjem?

3.

I ispričaj im priču o dvojici sinova Ademovih –početak je objašnjenja kako se desilo prvo ubistvo na Ovom svijetu. Između dva brata, ne neka stranca, i to u porodici poslanika, ne običnoj porodici. Interesantno je da se ovdje umjesto šejtana spominje da je Kabila strast, njegov nefs, navela da ubije brata. Taj nefs je ono protiv čega se čovjek bori cijeli život, naročito postom i sjećanjem na Allaha. Ovaj primjer ubistva nam olakšava razumijevanje kako je moguće da čovjek učini grijeh i onda kada su šejtani zatvoreni. Čovjeku i drugi čovjek može predložiti grijeh, ali taj čovjek nema vlasti nad njim, već on sam odlučuje hoće li ga učiniti, hoće li se prepustiti svom nefsu.

Povezani članci (po oznakama)