Printaj ovu stranu

Tri pouke 12. džuza

Autor: Maj 04, 2020 0

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

1.

Iako Allah može sve stvarati po principu Kun fe jekun – „Budi i ono bude“, Allah nam kaže da je u šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju stvorio. Allah koji savršeno stvara i Koji nema potrebe za odmorom odlučio je stvarati kroz ova razdoblja. Nama jedna od pouka u svakodnevno životu može biti da ne trebamo težiti da projekte odjedanput završimo kada to može u našem ljudskom slučaju završiti ne samo nauštrub kvaliteta, već i katastrofalno. Stoga, kvalitetno postupajmo s važnim projektima, naročito javnim, čiju realizaciju je potrebno kvalitetno planirati, ali isto tako i realizirati.

2.

Svaki čovjek se mora, po islamu, brinuti za svoje potomstvo u smislu upućivanja na Pravi put, ali on nije vladar njegovog srca. Stoga, dobar vjernik ne treba svoj život tugom upropastiti ako mu djeca  ne krenu Pravim putem, a učinio je sve da svoju djecu usmjeri ka dobru. U suri Hud se navodi primjer Nuha, a.s. čiji se sin odmetnuo. Ademov, a.s. sin je onaj koji je prvi počinio ubistvo na ovom svijetu. Stoga, ako su oni bili iskušani kao poslanici nad kojima je Allah bdio ne treba čuditi se ovom iskušenju kod običnih ljudi.

3.

U suri Hud nalazi se temelj međureligijskog dijaloga kod muslimana. Kao što se nadamo da smo mi upućeni – nadamo jer svaki dan u Fatihi molimo da nas uputi – tako je Allah mogao učiniti da svi ljudi postanu sljedbenici jedne vjere. Ali u 118. ajetu objašnjava Svoju mudrost.

Povezani članci (po oznakama)