Printaj ovu stranu

Tri pouke 22. džuza

Autor: Maj 14, 2020 0

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

 1.

Ravnopravnost muškarca i žene u Kur'anu sadržana je u 35. ajetu sure Saveznici.

2.

Objašnjenje pred kim žena smije biti otkrivena nalazi se u 55. ajetu ove sure.

3. 

Sadaka se udjeljuje i tajno i javno kako stoji u 29. ajetu sure Stvoritelj. Cilj javne sadake je isključivo podsticaj drugih da isto čine.

Povezani članci (po oznakama)