50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Pored profesora Turčala, danas je na seminaru izlaganje imala Aida Ganović o psihološkom apsektu radikalizacije i Edina Bećirević, koja je predstavila rezultate istraživanja o selefističkim krugovima, te Muhamed Jusić

Na seminaru o prevenciji i suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu koji je jutros počeo zanimljivo predavanje imao je profesor s Fakulteta političkih nauka dr. Sead Turčalo

Prije, otprilike godinu dana, na fejsbuku sam postavio citat (prijevod sa arapskog) iz djela ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin, autora šejhul-islama Ibn Tejmijje, riječ je o njegovom djelu iz logike, koje, naravno, nije prevedeno na naš jezik. Ispod teksta sam namjerno napisao inicijale R.H., što može značiti milion stvari, npr. „rahmetli hafiz“, jer je Ibn Tejmijje i rahmetli i hafiz.

Brojni su primjeri iz islamske tradicije koji govore u prilog islamskog poimanja ideja suživota, promocije mira i dijaloga, a koji su danas širom svijeta ugroženi

Pod kojim uvjetima Islamska zajednica treba voditi dijalog i integraciju tzv. paradžemata, odnosno muslimana koji nisu pripadnici IZ i ne (žele da) prakticiraju islam kako to naučava Islamska zajednica – veliki je izazov i neodloživ problem! 

Stranica 1 od 6

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine