50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

68 Sarajlija su izgubile život u masakru počinjenom 5. februara 1994. godine na sarajevskoj pijaci Markale.

Sa stanovišta islamskih izvora zahtjev za pravdom jedan je od ključnih principa kojim se potrebno rukovoditi u ličnom i društvenom životu. Biti pravedan prema sebi, u odnosu na druge i tražiti da se u društvu poštuje pravda jesu jasni zahtjevi islama. „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti...“ (El-Maide, 8) „A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne.“ (El-Maide, 42)

Na Dan patriotizma govorit će se o agresorskom ratu protiv RBiH i genocidu nad Bošnjacima

Proteklih dana, a u povodu 9. januara, srpski politički predstavnici izrekli su nepodnošljivo mnogo teških riječi, i po mir i sigurnost regiona i Evrope učinili su veoma opasne i rizične korake.

Poštovani predsjedniče Izetbegović, dragi prijatelji, dame i gospodo, es-selamu alejkum i neka je Božiji mir na sve nas.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija