50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

U okviru sveopćeg populizma, banalizacije i relativizacije svega, kada bi se Islamska zajednica, koja baštini stoljeća institucionalnog rada i organiziranja spustila na takve grane, to više ne bi bila slika Islamske zajednice, nego reality show, koju oni koji je svjesno, namjerno i ciljano i planirano napadaju, na to žele i svesti.

Od srijede, 13. januara, poslije dženaze muderrisu Mahmutu Karaliću i rođaku Senadu Muliću, zamijetio sam da mi se organizam mijenja i kao tvrđava, bez osjećaja i potrebe za vanjskim svijetom, zatvara.

Vrijeme pandemije iznova je otvorilo pitanje društvenih obaveza pojedinca i zajednice pa se u društvima širom svijeta otvaraju pitanja koja su u islamu riješena prije više od 14 toljeća. No, ovo je i nama muslimanima pravo vrijeme da se podsjetimo na kategorje ljudi prema kojima imamo posebne obaveze i preispitamo koliko smo od toga zanemarili.

„Ima ljudi koji govore: ‘Vjer ujemo u Allaha i u onaj svijet!’ – a oni nisu vjernici.

„Svemilostivi (Er-Rahman) poučava Kur'anu, stvara čovjeka, uči ga govoru, Sunce i Mjesec utvrđenim, unaprijed određenim putanjama plove, i trava, i zvijezda, i drvo se pokoravaju i sedždu čine, a nebo je bez stubova uspostavio i uzdigao i ravnotežu, terezije i harmoniju Mizan u svemiru uredio, da pravdu i pravičnost u mjeri, na litru, metru, kantaru i vagi pravilno mjerite i vagate i ni u čemu ljude ne zakidate! A Zemlju je za stvorenja razastro, na njoj ima voća, i palmi sa plodom u čaškama, i žita sa lišćem i miomirisima cvijeća- pa koju blagodat Gospodara svoga poričete!“ (Er-Rahman, 1.-13.) „U Njega (Allaha) su kljućevi svih tajni, samo ih On zna, i On Jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru i nijedan list sa grane ne opadne, a da On za njeg ne zna, i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg, niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi.“ (El-En'am,59.)

Stranica 1 od 2
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija