Printaj ovu stranu

Prijava za obnovu kuća u Kaknju

Autor: Preporod Februar 03, 2015 0

Turska uprava za međunarodnu saradnju i razvoj – TIKA je izrazila opredjeljenje da na području općine Kakanj o svom trošku i po svojim procedurama  izvrši sanaciju i adaptaciju stambenih prostora koji su stradali u elementarnoj nepogodini iz maja prošle godine.

 

Pozivamo sve osobe sa područja Kaknja koje nisu uspjele do danas izvršiti adaptaciju svojih stradalih stambenih prostora da se što hitnije jave Službi civilne zaštite putem telefona sa brojem 032/554-600 ili direktno u Službi koja se nalazi u soliteru 2. Nakon prikupljanja prijava predstavnici TIKE će obići sve prijavljene porodice kako bi sačinili specifikaciju radova koje je potrebno izvršiti i materijala koje je potrebno nabaviti kako bi izvođač radova kojeg će odabrati TIKA realizirao radove na adaptaciji stambenih prostora.