Printaj ovu stranu

BBI banka i Vlada Unsko-sanskog kantona: 12,5 miliona za malu privredu

Autor: Juli 21, 2017 0

Bihać, 19.07.2017. – Danas je u Bihaću potpisan Ugovor o poslovnoj saradnji između BBI banke i Vlade Unsko-sanskog kantona. Ovim je činom zvanično  uspostavljena  povoljna finansijska linija za privredne subjekte registrovane na području USK. Ugovor su potpisali, u ime Vlade Kantona premijer USK Husein Rošić te Edin Brkić, direktor Sektora za poslovanje s pravnim licima.

Riječ je o projektu koji će privrednicima omogućiti da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i po subvencioniranoj stopi od 2,3 posto. Za realizaciju Ugovora BBI je osigurala sredstva u iznosu većem od 12 miliona KM (12.490.000,00 KM) dok će za subvenciju dijela profitne marže Ministarstvo privrede USK obezbjediti iznos od 300 hiljada KM (300.000,00 KM).

  • Vlada Unsko-sanskog kantona opredijeljena je na potiče razvoj privrede i ovo je jedan od projekata koji je od značaja za manja poduzeća jer im otvaramo mogućnost da dobiju povoljna kreditna sredstva. BBI banka je ozbiljan partner i, nadam se, u narednoj godini ćemo povećati sredstva i dati zamah privredi i otvaranju novih radnih mjesta, kazao je mr. Rošić, premijer USK.

Pravo na sredstva po ovoj kreditnoj liniji ostvaruju subjekti male privrede, fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede koji uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze i  uslove Javnog poziva, koji će uskoro biti objavljen u sredstvima javnog informisanja.

Učešće mogu uzeti: likvidni subjekti koji imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona, aktivni su i imaju uposlene radnike, te su zadovoljavajućeg boniteta i uredne kreditne historije.

  • Maksimalan odobreni iznos finansiranja po jednom korisniku je do jedan milion KM, sa rokom otplate u zavisnosti od visine kreditnog zahtjeva od tri do sedam godina. Prioritet u ostvarenju prava na poticajna finansijska sredstva imaju privredni subjekti prema programu  poticiajnih mjera Unsko-sanskog kantona“ , izjavio je Samir Sedić,ministar privrede u Vladi USK.

Edin Brkić, direktor Sektora za poslovanje s pravnim licima BBI banke naglašava da   u  doba teške ekonomske situacije i visoke nezaposlenosti BBI banka društveno-odgovorno pruža neophodnu podršku privredi.

  • Finansijska linija koju realiziramo u saradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona je dobar model kako se može pokrenuti privreda u BiH. Naše strateško opredjeljenje je podrška privredi BiH i razvoju malih i srednjih preduzeća. SME su nosioci razvoja svake tržišne ekonomije i stoga su ovakvi klijenti u našem fokusu. Drago mi je da ćemo implementacijom ove linije kreirati nova radna mjesta na području USK kroz proširenje obima proizvodnje i poslovnih mogućnosti malih i srednjih kompanija", kazao je  Edin Brkić, direktor Sektora za poslovanje s pravnim licima BBI banke.