digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Žene ubijaju od mometa začeća kroz selektivne abortuse, ubijaju ih genitalnim sakaćenjem, ubijaju ih da sačuvaju čast porodice i ubijaju ih zato što ne mogu da ih kontroliraju u porodici i društvu.

U cilju što boljeg i ispravnijeg slijeđenja našeg uzora Muhammeda, s.a.v.s., u svakodnevnom životu, ovom prilikom želim skrenuti pažnju na jedan itekako zapostavljeni sunnet, a to je da budemo na usluzi i pomoći našim članovima porodice, prvenstveno našoj supruzi.

Žena u okrilju islama

Septembar 25, 2017

 Neka je hvala Allahu koji je stvorio čovjeka u najljepšem liku i obliku, a od njega je stvorio drugu njegovu te između njih uspostavio ljubav i samilost. Neka je Allahov salavat i selam na Poslanika milosti koji nas vodi ka putevima sreće i spasa na oba svijeta

Odjel za ženski aktivizam Medžlisa IZ-e Srebrenik je 5. marta organizirao tribinu i druženje za žene u prostorijama MIZ-e Srebrenik.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine