Printaj ovu stranu

Sabor: Jedna od tačaka i Pravilnik o reisu-l-ulemi

Autor: E.S. Juli 04, 2015 0

Danas se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci  održana je sjednica Sabora Islamske zajednice koja je počela u 17:30h. Sjednica, kojom predsjedava Hasan Čengić, bila je otvorena za medije tokom prve dvije tačke dnevnog reda:1. .Fetva  o genocidu nad Bošnjacima, muslimanima, u Srebrenici, Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i 2.Deklaracija o genocidu nad Bošnjacima, muslimanima, u Srebrenici, Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sabor je usvojio Fetvu i Deklaraciju čiji će tekst uskoro biti prezentiran javnosti. Na sjednici je potvrđeno imenovanje novog direktora Uprave za nauku i obrazovanje dr. Enesa karića na period od četiri godine. Također, imenovane su saborske komisije. Jedno od pitanja o kojem se raspravljalo bio je Pravilnik o reisu-l-ulemi Islamske zajednice. Prema ovom pravilniku reisu-l-ulema ima pravo na korištenje titule bivši reisu-l-ulema nakon kraja mandata odnosno izbora novog reisu-l-uleme, umjesto dosadašnjih različitih imenovanja ove titule poput prethodni, emeritus i slično, te pravo na zahtjev u roku od 60 dana da bude raspoređen ja jedno od slijedećih mjesta: savjetnik ili izaslanik na prijedlog reisu-l-uleme, uposlenik u nastavnim i naučno-istraživačkim ustanovama sve do sticanja uvjeta za mirovinu. Reisu-l-ulema se prema ovom pravilniku nakon smrti ukopaje u haremu Gazi Husrev-begove džamije, osim ako je oporukom drukčije utvrđeno.