Printaj ovu stranu

Medina: Na kahvi s hadžijama iz Žepča, Maglaja i Doboja

Autor: Bajro PERVA Septembar 16, 2015 0

U jednoj od soba hotela u kojem se nalazi 800 naših hadžija Fejzo ef. Efendić priredio je kahvu „muškaču“, kako je nazva Šemso Begić, hadžija iz okoline Maglaja.

Naime, kahva koju kuhaju i piju isključivo muškarci zovu – „muškačom“. Ovaj put „dibekušu“ ili „tucanu“ kahvu, koja je stigla kao hedija od porodice Burek iz Sarajeva, pripremio je profesionalni kuhar Suad Redžić iz Goubinje kod Žepča. Uz kahvu je potekao muhabbet o putevima hadžskim, o sudbinama ljudskim, o utiscima iz lijepe Medine.

Fejzo ef. Efendić, jedan od stradalnika u prošlogodišnjim poplavama, kad je u jednom trenu ostao bez kuće i pomoćnih objekata, ali još više očeličen u svom dostojanstvu, započeo je ovaj ugodni razgovor: „Četvrti put sam na hadždžu. Putovao sam avionom, autobusom, kombijem i kombinovano sa više vozila. Zar se igdje bolje insan osjeća kao na hadžu. Ovdje su se sastale dunjalučke i ahiretske ljepote. Ovdje se mogu očistiti dunjalučki grijesi. To pokušvam da uradim sa mojim prijateljem Vedadom. Odlučili smo da u oba harema proučimo po jednu hatmu.“ Njegov drugar Vedad Šečić, načelnik Policijske uprave Zavidovići, nadovezuje se na Fejzino kazivanje: „Ovo mi je prvi dolazak na hadždž. Sa mnom su supruga Velida i punica Nadžija Skenderović. Ono što su mi pričali u Bosni da se ne može osjećaj opisati, u to sam se uvjerio. Ne postoje riječi koje mogu iskazati momente kako se osjećam dok sam u Alejhiselamovoj džmiji. Iznad toga je osjećaj biti u Revdi, u blizini kabura Muhameda, a. s. Napuštaš taj prostor sa željom da ponovo dođeš što prije. Organizacija hadždža je zadovoljila moja očekivanja.“

Kuhar Suad Redžić nastavlja: „Da sam znao da je ovako ugodno davno bih obaviio hadždž. Ovo mi je najveće zadovoljstvo. Pošto sam se kasno prijavio, nije bilo mjesta. Onda je na scenu stupio naš dobri Fejzo efendija i ustupio mi svoje mjesto. Eto, njegova dobrodušnost je nagrađena. Evo i on je s nama.“ Salih Topić iz Alibegovaca kod Doboja veli: „Želim da se zahvalim dragom Allahu koji mi je omogućio da budem hadžija što sam željno očekivao. Želio bih da Allah hadždžom ngradi i ostle koji Ga zamole.“ Brkajlija Šemso Begić iz Kosove kod Maglaja: „I ja sam počašćen od dragog Alaha da posjetim ova sveta mjesta.“ Iz ovog razgovora za kraj smo ostavili rečenicu Huseinaa Ahmetspahić iz Ponirka: „Došao sam na najljepše mjesto na svijetu.“