Dijagnostika karcinoma dojke (I): Samopregled

Autor: Badema Š. Septembar 07, 2015 0

Karcinom dojke je najčešće maligno oboljenje kod žena. Pored skrining metoda, mamografije i ultrazvučne dijagnostike, mali je broj onih koji će potpomoći svom vlastitom zdravlju, posebno među mlađom populacijom, samopregledom dojki. Ili smo od onih koji misle da ovakve bolesti dolaze samo u poznijoj životnoj dobi? Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (eng. World Health Organisation, WHO), nema jasnih evidencija o efektu skrininga pomoću samopregleda.

 

Zašto onda samopregled?

Praksa samopregleda je preporučena da osnaži žene da preuzmu odgovornost za svoje vlastito zdravlje. Stoga, samopregled se preporučuje radi podizanja svijesti među ženama o opasnostima i riziku, radije nego druge skrining metode. Svaka bi žena trebala upoznati tačan raspored struktura u dojkama te dobro upoznati sve kvržice kako bi mogla uočiti eventualne promjene.

Kako izvršiti samopregled?

Samopregled je potrebno obavljati redovno, svaki mjesec u isto vrijeme. Najbolje tri do pet dana nakon završetka menstrualnog ciklusa. Kod osoba koje nemaju ciklus, preporučuje se da vrše pregled mjesečno, u isto vrijeme.

1. KORAK

korak 1-samopregled

Stati pred ogledalo ispravljenih ramena, ruke postaviti na kukove. Obratite pažnju na sljedeće:

-veličinu, oblik i boju grudi

-da li su grudi ravnomjerno oblikovane, bez vidljivog izobličenja ili oticanja

Ukoliko uočite neke od sljedećih promjena obratite se svom ljekaru:

-rupice, nabore ili ispupčenje kože

-bradavica/e koja je promijenila položaj ili se povukla prema unutrašnjosti

-crvenilo, bol, osip ili otok

korak 2 samopregled

2. KORAK

Podići ruke iznad glave i posmatrati iste promjene.

 

3. KORAK

Dok stojite ispred ogledala, pogledajte ima li tečnosti iz bradavica. Tečnost može biti vodena, mliječna, žuta tečnost ili krv.

 

4. KORAK

Lezite i palpacijom (dodirom, pipanjem) istražite svoje grudi.  Koristite desnu ruku za lijevu dojku i obrnuto. Koristite čvrste i mirne dodire, sa jagodicama nekoliko prvih prstiju, držeći prste fiskirane.  Koristite kružne pokrete. Obuhvatite pregledom cijelu dojku, od vrha do dna, s jedne na drugu stranu, od ključne kosti do abdomena, te od pazuha do dekoltea. Budite sigurni da ste obuhvatili cijelu dojku. Možete početi i od bradavice praveći sve veće kružne pokrete dok ne dođete do vanjskog ugla dojke. Možete također pomjerati prste vertikalno, gore-dolje. Ovaj način ima najbolju funkciju kod većine žena.

korak 4 samopregled

5. KORAKkorak 5 samopregled

Na kraju, izvršite pregled dok sjedite ili stojite. Mnogim ženama je najefikasniji pregled kad im je koža vlažna i klizava, tako da pregled možete izvršiti i za vrijeme tuširanja. Prilikom pregleda obuhvatite cijlu dojku po instrukcijama iz koraka 4.

NE ZABORAVITE!

Karcinom dojke je najučestaliji karcinom kod žena širom svijeta. Učestalost karcinoma dojke se posebno povećava u zemljama u razvoju, te se otkrije tek u kasnim fazama.

Samopregled nije zamjena za specijalistički pregled, mamografiju ili ultrazvuk, nego odlična nadopuna navedenim metodama.

 

divithana.com

________________________________________________________________________________

Izvori:

1. Šamija M., Vrdoljak E., Krajina Z., Klinička onkologija; Medicinska nakalda, Zagreb, 2006.

2. who.int

3. vasezdravlje.com

4. breastcancer.org

5. onkologija.hr

6. oprah.com (fotografija)

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija