50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Ove 2014. godine navršava se osamdeset godina od smrti znamenitog gradačačkog muderrisa, hafiza, imama, hatiba i vaiza. Tim povodom biti će organizirana u mjesecu decembru manifestacija sjećanja na ovog znamentiog alima, ali i na čuvenu gradačačku ulemansku porodicu Mulaibrahimović-Muftić. Za sada kraća biografija hafiza muderrisa Ahmeda Hilmi-efendije Muftić.

Šesnaestog novembra ove godine na bolji svijet (Ahiret) preselio je hadžija Nazif Sejfić. 

Hadži Šerif Mustafić (1940. – 2016.)

Ove godine navršilo se 25 godina od preseljenja na Ahiret rah. Hadži Šefket ef. Čičkušića - Drinića iz Šerića u općini Živinice.

Hajro Husilović (na fotografiji stoji pored auta) bio je nastavnik matematike u Osnovnoj školi "Sava Kovačević". 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija