digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Adabi prihvatanja informacija

Autor: Senad Šahinović Avgust 21, 2015 0

"O vjernici, ako vam nekakav razvratnik donese kakvu vijest, dobro je provjerite. Da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete" (El-Mudžurat 6)

 

Svakodnevne vijesti, informacije i dezinformacije koje dopiru do nas putem pisanih i elektronskih medija dovode nas do iskušenja na koja smo kao vjernici dužni reagovati na način da skrenemo pažnju na opreznost u prihvatanju istih. Naime, povod za ovakav način reagiranja jeste sve učestalija medijska agresija na Bošnjake i njihove duhovne vrijednosti.

Oni koji su svojom novinarskom drskošću odavno prevršili svaku mjeru. Većini razboritih Bošnjaka sasvim je jasno kakva je uloga ovih medija i ko stoji iza njih. Međutim, obzirom da ima i onih Bošnjaka koji se zbunjuju neistinama i smutnjom, koja je u njima plasirana, smatram potrebnim ukazati na posljedice ovakvog prihvatanja svega što čujemo i pročitamo kao i na smutnju koja iza toga proizilazi.

Kao što je poznato koncepcija pomenutih medija zasniva se na tome da sve uspjehe Bošnjaka prešute, a sva iskušenja i nesnalaženja Bošnjaka pretvore u kriminal, zasipajući gledaoce i čitaoce poluistinama ili bombastičnim dezinformacijama uveličavajući to na desetine puta. Ozbirom da su to nesumnjivo putevi koji vode smutnji, obaveza je vjernika da se toga čuvaju strogo riječima Uzvišenog: "I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi i znajte da Allah strašno kažnjava" (El-Enfal 25)

Smutnja je jedno od najtežih stanja koje može zadesiti zajednicu vjernika. To je konfuzno stanje u kom su zlonamjrni ljudi namjerno pomiješali istinu s neistinom, čestite vjernike s nevaljalim s namjrom da naprave nered na zemlji. Allah,dž.š., govori o njima veli "Kad im se kaže: "Ne, remetite red na zemlji - odgovaraju mi samo red uspostavljamo!- zar?! a, uistinu, oni nered siju, ali ne opažaju. (El-Bekare 11-12).

Bošnjaci su danas suočeni s različitim oblicima smutnje. Najčešće su one koje dolaze putem medija, novina i televizije. Stoga je nužno ukazati na adabe - pravila ponašanja vjernika u dotičnim situacijama.

Adabi koje ćemo spomenuti utemeljeni su iskjučivo na kur'anskom tekstu.

Prvo: Na početku ovog teksta stoji šesti ajet sure Hudžurat u kom Svevišnji Gospodar izričito naređuje opreznu provjeru vijesti koju donese fasik - osoba sklona neredu i razvratu. Dakle, vjernik ne smije bez provjere prihvatiti vijesti i iste širiti da ne bi sebe i vjernike doveo u iskušenje. U određenim situacijama Šerijat traži svjedoke. Bez dovoljnog broja svjedoka slijedi šerijatska kazna. U najblažem slučaju činimo grijeh i klevetu prema ajeti kerimu u kom stoji: "A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. (Al-Ahzab 58).

Drugo: šta učiniti ako čujemo teške riječi o svom bratu muslimanu. Odgovor također nalazimo u Allahovoj knjizi: "Zašto čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pominjali i rekli ovo je očita potvora." (En-Nur 12).

Treće: Strogo je zabranjeno radovati se širenju bestidnih glasina o vjernicima. Za to slijedi teška kazna: "One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu". (En-Nur 19)

Četvrto: Zabranjeno je sjediti na sijelima u kom se poriču Allahove riječi i ismijavaju vjernici. "On vam je već u Knjizi objavio: "Kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike (En-Nisa 140).

Peto: Čini se da Bošnjaci po mentalitetu vole pričati o zlu i prenositi senzacionalne vijesti. Za to nemaju dozvolu od svog Gospodara koji je rekao u svojoj Knjizi: "Allah ne voli da se o zlu glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda, a Allah sve čuje i sve zna." (En-Nisa 148).

Šesto: Dozvoljeno je da diskutujemo o gore navedenom samo s nijetom da se pomogne i rasvjetli istina. Kaže Resulullah, s.a.v.s. "Najveći je džihad reći istinu pred nasilnim vladarem".

Sedmo: U svim navedenim iskušenjima imati na umu da Allah, dž.š. sve vidi, sve zna, o svemu je obaviješten i neće dozvoliti da neistina uspije. I reci došla je istina, a nestalo je laži; laž zaista nestaje." (Muslim, 81)

 Gospodaru naš podaj nam snagu vjere da možemo razlikovati istinu od neistine i sačuvaj nas iskušenja zlonamjrnih ljudi.

 

 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine