digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Komentari

-Evo te čovjek citirao - reče mi ahbab u poruci s linkom na tekst "Kakav-takav život u Ljutoj", autora Borisa Dežulovića od 03.12.2015.g. u kojem se na vijest o tom…
Prije nekoliko godina objelodanjena je vijest, odnosno ideja o osnivanju muzejske institucije naše IZ.
Iskustva koja hadžija stekne tokom obreda hadža daleko su od konačnog razumskog poimanja, naprosto zbog činjenice što je to vrijeme čiste duhovnosti, nade, molitve, želje i straha i sve u…
Čovjek snuje – Bog određuje. Sanja čovjek cijeli život da posjeti Kabu, ali ne može se Kaba vidjeti dok ne stigne poziv od Boga.
KONJIC : GDJE SU U RATU NESTALI LJUDI !?!
Premda se na vodu gleda kao na puku mješavinu kisika i vodika, voda je, zapravo, daleko od običnosti. Sačinjavajući 90 posto ljudskog mozga, ona je, možda, najvažnija supstanca na planeti,…
Pokušat ću sa ovo par riječi opisati svoje doživljaje i blagodati hadždža
Kažu da je ovu pjesmu Krklec posvetio jednom slijepom djedu koji je govorio o ljepotama života svome unuku.
Akcija za završetak radova na Talinoj džamiji

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine