Knjiga medicinskih vještina

Autor: Safer Muminović Februar 14, 2018 0

Ali ibn Abbas el-Majusi, latinizirano Haly Abbas, čuveni je perzijski ljekar iz 10. stoljeća. Radio je u bolnicama Širaza i Bagdada, te na dvoru buvejhijskog emira Fana Husreva, poznatijeg po nadimku Adud Devlet. Emir je bio veliki mecena i nesebično je ulagao u razvoj nauke, naročito medicine. Zahvaljujući toj podršci, El-Majusi je kroz svoj rad i istraživanja dao veliki doprinos medicinskoj nauci.

Sličica Želim Print

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija