Doktor Garnet Černi je sproveo istraživanje na 60 pacijenata sa čirem na želucu.

Upotreba alkoholnih pića, duhana i opojnih droga ima značajan uticaj na kvalitet ishrane, remeteći normalno hranjenje i iskorištavanje hrane, dovodeći postepeno, ali neizbježno, do oštećenja zdravlja.

Abdul Ahmed Mateen je ugledni američki ljekar koji se bavi liječenjem očnih oboljenja.

Naše najzdravije voće

Oktobar 22, 2016

Narodna poslovica kaže: 'Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van!'

Najčešći problemi sa okom koji se mogu pojaviti su: umor, zamagljenost, upala, suvoća oka. Ponekad vam se pred očima mogu pojaviti i tačkice. Sve su ovo, u principu, česta stanja koja se u pravilu sama poprave, ali ako se desi da potraju duže, obavezno potražite pomoć specijaliste oftalmologa.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija