50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Redakcija

Redakcija

Konkurs za Ilmihal

Februar 22, 2018

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 41. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 08. džumade-l-ula 1439. h.g., odnosno  25. januara 2018. god., na prijedlog Uprave za vjerske poslove donio je odluku o raspisivanju konkursa za izradu Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo za potrebe mektepske pouke, kako slijedi

KONKURS ZA

 

ILMIHAL 1 ZA PRVI NIVO,

ILMIHAL 2 ZA DRUGI NIVO I

ILMIHAL 3 ZA TREĆI NIVO MEKTEPSKE POUKE

 

 

 1. Svrha konkursa

 

1.1. Konkurs se raspisuje u svrhu izrade Ilmihala za potrebe odgojno obrazovnog procesa mektepske pouke, a na temelju Nastavnog plana i programa mektepske pouke odobrenog na 38. redovnoj sjednici Rijaseta, održanoj u Sarajevu dana 12. muharrema 1439. h.g.,/ 02. oktobra 2017. godine i usvojenog na 13. redovnoj sjednici Vijeća muftija, održanoj u Sarajevu dana 27. muharrema 1439. h.g.,/17. oktobra 2017. godine.  

Ilmihali trebaju sadržavati islamsku, odgojnu i obrazovnu komponentu, pedagošku i metodičko didaktičku utemeljenost, te pisani na bosanskom jeziku uz transkripciju kur'anskih sura i dova na latinično ili ćirilično pismo.

 

 1. Uvjeti konkursa

 

 • Predmet konkursa je pisanje Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke koji moraju odražavati svrhu propisanu prethodnim članom, te ispunjavati opće i posebne uvjete propisane ovim konkursom.
 • Naručilac je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ul. Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, odnosno Uprava za vjerske poslove Rijaseta.
 • Kontakt: Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice, Ul. Zelenih beretki 17., tel. 033/533-000, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Predajom Ilmihala koji su predmet konkursa, učesnik na konkursu, garantira naručitelju da je isključivi nosilac autorskih prava na odabranom Ilmihalu, te da u potpunosti snosi odgovornost ako se pojavi treća osoba koja tvrdi da je ona nositelj autorskih prava izabranog Ilmihala.
 • Autor odabranog konkursnog Ilmihala se obavezuje da prenosi na naručitelja sva materijalna autorska prava, bez bilo kakvih ograničenja i dodatne naknade, o čemu će se sačiniti poseban ugovor prije isplate predviđene naknade.
 • Autor odabranog Ilmihala je dužan, na zahtjev naručitelja, uraditi doradu, promjenu ili drugu dopunu odabranog rada u omjeru 20 % u skladu s primjedbama naručitelja, a u primjerenom roku koji mu je ostavio naručitelj, bez dodatne naknade.

 

 1. Sadržaj predmeta konkursa

 

 • Ilmihali se trebaju referirati na sadržaj predviđen Nastavnim planom i programom mektepske pouke, odnosno Sadržaj Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke.
 • Nastavni plan i program mektepske pouke, odnosno Sadržaj Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke će biti dostupan na stranici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini islamskazajednica.ba, Rijaset, obrazovanje, mekteb, folder dokumenti.

 

 • Konkursni ilmihal treba da sadrži islamske, humane, općeljudske i univerzalne poruke te da odražava:

 

- Kur'ansko sunnetsku utemeljenost;

- Prihvatljiv stil pisanja za populaciju kojoj je namjenjen

- Iskustvo i metodičnost dosadašnjih ilmihala,

- Inovativnost i savremena didaktička postignuća,

- Aplikabilnost teksta i sadržaja za multimedijalnu primjenu

- Definisan prostor za ilustracije sa kratkim opisom za istu

 

 1. Objava konkursa i prijava na konkurs

 

 • Konkurs se objavljuje u IIN „Preporod“ i na web-portalu Rijaseta Islamske zajednice u BiH.
 • Prijava na konkurs se dostavlja pod šifrom - anonimno.

Rad se dostavlja u printanoj formi i na CD-u preporučenom poštom u periodu od 15. do 31. maja 2018. godine, pod šifrom, na adresu: Rijaset Islamske zajednice u BiH, Uprava za vjerske poslove, ul. Zelenih beretki, 17., 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na Konkurs za Ilmihal“.

 • Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu i radovi koji ne ispunjavaju uvjete konkursa neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. Predaja konkursnog materijala

 

 • U cilju zaštite anonimnosti materijal je neophodno označiti šifrom, i to svaki list pojedinačno, u donjem desnom uglu. Šifra treba sadržavati maksimum sedam karaktera (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera). Šifru je neophodno staviti i na CD te na omot konkursnog materijala. U slučaju povrede anonimnosti, rad neće biti uzet u razmatranje. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije finalnog zasjedanja Konkursne komisije.
 • Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti s natpisom Autor šifre, priložiti: ime i prezime autora, adresu, kontakt telefon, e-mail.

 

 • Originalnost rješenja: u zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom Izjava autora, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo. Autorstvo se dokazuje i predočavanjem kopije rada.

 

 1. Ocjena i odabir

 

 • Prispjele konkursne ilmihale pregledaće petočlana stručna komisija imenovana od Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stručna komisija će, nakon pregleda prispjelih radova, svoju odluku o najboljem konkursnom ilmihalu donijeti tajnim glasanjem. Najboljim konkursnim ilmihalom biće proglašen onaj koji dobije prostu većinu glasova članova stručne komisije.
 • Stručna komisija zadržava pravo da ukoliko nijedan od prispjelih konkursnih radova ne zadovoljava sve kriterije postavljene ovim konkursom, zatraži od autora najbolje ocjenjenog ilmihala da isti doradi prema zahtjevima stručne komisije.
 • Stručni žiri će ocijeniti prispjele radove, te Rijasetu predložiti proglašenje izabranog Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke do kraja jula 2018. godine.
 • Rijaset Islamske zajednice donosi odluku o prijedlogu stručne komisije za izbor najboljeg ilmihala i upućuje Vijeću muftija na odobrenje.
 • Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o rezultatima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Naručioca.

 

 1. Nagrada

 

 • Naručilac se obavezuje dodijeliti naknadu autoru najboljeg konkursnog Ilmihala 1 za prvi nivo u neto iznosu od 5.000,00 KM, Ilmihala 2 za drugi nivo u neto iznosu od 5.000,00 KM i ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke u neto iznosu od 5.000,00 KM na osnovu konačne odluke Naručioca o izboru najboljih Ilmihala.
 • Isplaćena nagrada će se smatrati naknadom za ustupanje i korištenje autorskog djela i autorskih prava.

Sarajevo, 21. februar 2018. (MINA) - Islamska zajednica u BiH osuđuje fizički napad na novinara i publicistu Nedžada Latića a posebno zbog činjenice da se incident dovodi u vezu sa džamijskim prostorom. 

Islamska zajednica očekuje od nadležnih državnih organa da rasvijetle sve okolnosti oko ovog nemilog događaja. Neprihvatljivo je da se navikavamo živjeti u društvu u kome se silom rješavaju nesporazumi, a pogotovo ako se za njom poseže zbog javno izrečenih stavova i od ljudi koji se povezuju sa džamijom i njenim svetim prostorom. Džamije se ni u kom slučaju ne bi smjele dovoditi u vezu sa nasilničkim i neprimjerenim ponašanjem.

S obzirom na to da se danas, nakon sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH otvorila debata u bh. javnosti i medijima u vezi s odgovornošću člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragana Čovića za nepotpisivanje ugovora  između države BiH i Islamske zajednice u BiH, zatražili smo komentar od savjetnika reisu-l-uleme za medije Muhameda Jusića, koji je istakao:

„Islamska zajednica u BiH očekuje da se pitanje ugovora između IZ i države Bosne i Hercegovine ne politizira, nego da se ugovor potpiše. Ovo pitanje nikada nije trebalo biti predmetom politizacije, jer to ne doprinosi izgradnji povjerenja, niti relaksaciji međunacionalnih odnosa”

00Slicica zelim Print

U nedjelju 18.02.2018. god. Medžlis IZ-e Jablanica organizovao je jednodnevni izlet na popularno izletište Risovac za članove Mreže mladih Medžlisa koji su u prethodnom periodu dolazili na radionice i druženja iz projekta “Mreža mladih”. Slaba kiša i oblačno vrijeme nisu poremetili raspoloženje mladih koji su ovom prilikom posjetili i Nature park Blidinje, nekropolu stećaka i ski stazu Risovac. Ovaj izlet je protekao, iako po hladnom vremenu, u veoma toploj atmosferi naših mladih aktivista. Cjelodnevno druženje je bila prilika za dodatno upoznavanje naših članova te da u opuštenoj atmosferi napune baterije i razmjene mišljenja za nove projekte koji su pred ovim mladim ljudima. U povratku naši aktivisti su iskoristili priliku da posjete i naša dva povratnička džemata Soviće i Doljane, gdje su u džematu klanjali podne namaz. Posebno je lijepo bilo vidjeti i biti član ovog mladog džemata u obnovljenoj džamiji u Doljanima te pokazati mještanima ovih sela da nisu zaboravljeni i da naši mlade imaju svijest o vrijednosti džemata te da cijene njihove napore koje su uložili da bi obnovili ove dvije džamije koje su u proteklom ratu u potpunosti uništene. Druženje je završeno sa zajedničkom idejom da se ovakav izlet što prije ponovi.

Medžlis Islamske zajednice Tuzla povodom 21.februara Međunarodnog dana maternjeg jezika organizuje predavanje na temu "Bosanski jezik - pitanje identiteta", na kojem će predavač biti akademik prof. dr.sc. Dževad Jahić.

U sklopu programa akademiku će se dodijeliti Povelja "Muhamed Hevai Uskufi" za doprinos u razvoju bosanskohercegovačke lingvistike i filologije.

Predavanje će biti upriličeno u srijedu 21. februara u Velikoj sali BKC TK sa početkom u 18,30 sati.

Predavanje se realizuje uz podršku biblioteke „Behram-beg“, Behram-begove medrese u Tuzli, medžlisa IZ-e Živinice i Puračić, BZK „Preporod“ i BKC TK.

Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini organizovalo je još jedan, treći po redu, susret učenika Karađoz-begove medrese iz Mostara i Gimnazije „Jovan Dučić“ iz Trebinja. Prva dva susreta održana su u Trebinju i Mostaru, a treći je održan u Sarajevu. Međureligijski susret upriličen je 16. i 17. februara 2018. godine, a okupio je 30 učenika dviju pomenutih škola.

Upravo potaknute projektom Međureligijskog vijeća u BiH iz 2016. godine, Karađoz-begova medresa i Gimnazija „Jovan Dučić“ nastavile su saradnju i do dan-danas, učestvujući u susretima mladosti i razmjenjujući iskustva u radu, te upoznajući svoje učenike sa drugim i drugačijim.

„Ovakav susret jeste projekat Odbora za međureligijsku saradnju u Trebinju, u kojem učestvuju, svojim doprinosom Islamska zajednica u BiH i Srpska pravoslavna crkva“ -  istakla je Olivera Jovanović, stručna savjetnica Međureligijskog vijeća u BiH.

2 KARADZOZBEGOVA2

Učesnici susreta su obišli određene znamenitosti Sarajeva, te se upoznali sa radom i djelovanjem Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Posjetili su i Gazi Husrev-begovu džamiju, Gazi Husrev-begove ostale vakufe, kao i Katedralu Srca Isusova, Staru pravoslavnu crkvu, te Sinagogu.

Učesnici su se još detaljnije, nego je to bilo tokom prethodnih susreta, upoznali sa drugim religijama, njihovim obredima, običajima, kulturama. Kroz pitanja o tim i takvim stvarima, koja su oduševljeno postavljali, mnogo više su naučili o drugom i drugačijem.

00Slicica zelim Print

„Ovakvi susreti jako su zanimljivi i poučni. Mladi su spremni učiti i spoznavati nove informacije, ali i upoznati nekog drugačijeg od njih. Zato je i ovaj susret u Sarajevu imao svoju edukativnu stranu, kao i predivnu notu druženja, koju su ponudili učenici Karađoz-begove medrese i Gimnazije „Jovan Dučić“. Ovo je druga generacija učenika tih dviju škola koje prolaze kroz ovakav projekat“ – poručio je Meadin Mrndžić, profesor Bosanskog jezika i književnosti u Karađoz-begovoj medresi.

Uz profesora Mrndžića, susrete su predvodili i mr. Merjem Muratović-Šuta iz Karađoz-begove medrese, te Milja Tupanjanin i Maja Babić iz Gimnazije „Jovan Dučić“.

Raha Moharrak (30) najmlađa je žena arapskog porijekla te prva Saudijka koja je osvojila vrh Himalaja, Mount Everest. Raha se bavi grafičkim dizajnom a slobodno vrijeme koristi za putovanja i planinarenje. Pored Mount Everesta Raha je osvojila i najviše vrhove na svim kontinentima, među kojima je Kilimandžaro, Elbrus. Akonkaragva i Vinson masiv. „U mojoj zemlji nije pohvalno kada se žena bavi sportom. Međutim, stvari ipak idu naprijed sitnim koracima. Nije mi toliko važno to što sam prva Saudijka u ovom poduhvatu. Važnije je da iz ovog primjera moje Saudijke shvate kako im niko ne može i ne smije, postavljanjem različitih barijera, dovoditi u pitanje njihove domete i sposobnosti.“, izjavila je Moharrak.

Sličica Želim Print

Neven kao ukras i lijek

Februar 12, 2018

Neven je cvijet koji se od davnina uspješno uzgaja u našim krajevima. Cvjetovi su mu žute do narandžaste boje, jakog i karakterističnog mirisa. Cvjeta od juna do prvih mrazeva. Zbog ljepljive tečnosti koju ispušta biljka nevena i specifičnog i aromatičnog mirisa neven se uzgaja i u vrtu kao zaštita od insekata nametnika. Uspijeva i na siromašnom tlu pa ga je moguće uzgajati na gotovo svim prostorima. Zbog svoje mnogostruke koristi i dekorativnog izgleda preporučujemo ga i kao balkonsko cvijeće. Navest ćemo samo neke od mnogih ljekovitih svojstava koje posjeduje neven: prvenstveno se koristi kod oboljenja kože, ali je veoma koristan za liječenje čira na želucu, raznih cisti u organizmu, grčeva crijeva, uravnotežuje mjesečni ciklus kod žena, liječi bolesti živaca, želuca, jetre i žuči, pospješuje znojenje i izmokravanje.

Čaj od nevena

Nekoliko cvjetova nevena preliti sa dva decilitra vrele vode. Nakon što odstoji petnaestak minuta, procijediti, po želji zasladiti i konzumirati. Za bolje efekte pri liječenju, potrebno je dnevno popiti dvije do tri šolje svježe pripremljenog čaja.

*Cvjetovi intenzivnije boje su kvalitetniji i friškiji. Po boji možete odrediti koliko je neven frišak - nakon dužeg vremena boja cvjetova počinje da blijedi. Za čaj se najčešće koriste cvjetovi nevena, dok se za izmokravanje i pojačano znojenje pravi čaj od cvjetova i herbe nevena.

Humanitarna organizacija Islamic Relief (IR) održala je kosultacije na visokom nivou o temi ravnopravnosti spolova. Konsultacijama su prisustvovali akademski radnici, aktivisti, praktičari i stručnjaci iz različitih oblasti, uključujući UN-ova tijela, univerzitete, nevladine i vjerske organizacije. Raspravljalo se o najvažnijim pitanjima koja utječu na žene i djevojke širom svijeta. Učesnici su iskazali zadovoljstvo što organizacija poput Islamic Reliefa radi na razvoju politika i programa iz ove oblasti. „Ovo je zaista historijski trenutak, a cijenim sve napore koji su uključeni u organiziranje ovog događaja. Ovo je, izgleda, važna tačka u islamskom angažiranju,“ kazala je dr. Azza Karam, viša savjetnica  Fonda za stanovništvo UN.

Sličica Želim Print

Ova strateška vježba učenja okupila je niz aktera s ciljem razvijanja dubinske analize i sveobuhvatnih rješenja. Youssef Himmat iz Foruma europskih muslimanskih omladinskih i studentskih organizacija oduševljen je činjenicom da su mnogi mladi uključeni. „Pitanje rodne pravde i ravnopravnosti sve je važnije i treba ga rješavati na lokalnoj i globalnoj razini. Unatoč tome što se mladi smatraju budućim vođama, rijetko se konsultiraju o pitanjima koja ih se tiču. Zato sam sretan što ovdje vidim mlade ljude iz različitih organizacija i drago mi je što je ovo savjetovanje inkluzivno,“ kazao je Himmat.

Islamic Relief priznaje da je nejednakost spolova jedan od najozbiljnijih oblika diskriminacije u svijetu. To utječe na žene i djevojke svih dobnih skupina, pozadina i nacionalnosti. Ona je glavni uzrok globalnog siromaštva, kao i cijelog niza drugih društvenih bolesti. Organizacija Islamic Relief je posvećena služenju cijelom ljudskom rodu. Razmjena ideja, konstruktivni dijalog i strateško planiranje iz ovog događaja pomoći će poboljšanju naših pravila i rada na terenu. A to će, zauzvrat, pomoći životima miliona ljudi.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini potvrdila je posvećenost bloka dvodržavnom rješenju izraelsko-palestinskog sukoba, s Jerusalemom kao zajedničkom prijestonicom Izraela i buduće Palestine kao jedini realan i održiv način da se ispune legitimne težnje obje strane, prenijele su agencije u izvještajima o susretu palestinskog predsjednika Mahmuda Abbasa sa Frederikom Mogherini u Bruxellesu. „Mi EU smatramo istinskim partnerom i prijateljem i stoga pozivamo države članice da brzo priznaju Palestinu“, izjavio je Abbas ovom prilikom. Do sada je palestinsku nezavisnost priznalo devet država članica EU,  Švedska, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunija, Malta i Kipar. Ambasadori evropskih zemalja u UN švedski Olof Skoog, holandski Karel van Oosterom, norveški Tore Hattrem i zamjenik stalnog britanskog predstavnika u UN Stephen Hickey su istakli da je dvodržavno rješenje jedini realan put za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba. Ambasadori su, također, istakli stabilizirajuću ulogu Agencije UN za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA), te izrazili zabrinutost finansijskim ograničenjima UNRWA uslijed američkog smanjenja finansijske pomoći toj agenciji. „Rad UNRWA je od suštinskog značaja za očuvanje mogućnosti dvodržavnog rješenja, jer je izbjegličko pitanje jedno od tema pregovora o konačnom statusu“, upozorio je Skoog.

Sličica Želim Print

Generalna skupština UN uspostavila je UNRWA 1949. dajući joj mandat za pružanje pomoći i zaštite više od pet miliona registrovanih palestinskih izbjeglica u Jordanu, Libanu, Siriji, kao i u Zapadnoj obali i pojasu Gazze. 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija