50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Fetve

Pitanje: Kako se tretira izostavljanje klanjanje sunneta? Primjetno je da nemali broj klanjača danas klanja farze i ustaje, što nije bilo prije kod nas. Ja sebi ne mogu dozvoliti da…
Pitanje: A. B.: Molio bih Vas da mi odgovorite na slijedeće pitanje, koje je iskrslo u mojim razgovorima sa džematlijama na temu braka u islamu i bračnog života.
Molim vas za odgovore na sljedeća pitanja:
Da li redovno učenje sure El-Vakia, npr. ako je redovno uči dijete koje nema neki veliki imetak, da li njegovo učenje može da poboljša ekonomski status porodice, odnosno roditelja?
Molio bih da mi pojasnite oko davanja zekata. Ako je osoba prošle godine imala 9.000 KM na koji je dala zekat a sada (nakon godinu dana) ima 22.000 KM koji…
Imam jedno pitanje o džumi namazu. Da li je kabul džuma namaz, tj. farz ako se klanja nakon što je nastupila ikindija, bez opravdanog razloga. Naprimjer, efendija počne sa ezanom,…
Ako obavim umru u narednoj godini da li sam dužna u istoj godini obaviti i hadž?
Pitanje: E. F.: Zanima me kakvo će stanje psihički bolesnih ljudi biti na Ahiretu?
Pitanje: Senad M.: Budući da imam talenta za slikanje, želja mi je da upišem likovnu akademiju. Međutim, bojim se prigovora sredine koja smatra da u tome «nema hljeba» te da…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija