ramazanska-cestitka-banner.gif

Zekat na vikendicu

Januar 25, 2019

Pitanje: Naslijedio sam vikendicu koja je ustvari višak stambenog prostora, pa me zanima stav islama o posjedovanju takve vikendice i eventualne imovinske obaveze kao što je izdvajanje zekata na nju.

Pitanje: Kada je u jednom gradu (u Njemačkoj) u kome postoji jedan bošnjački džemat islamski opravdano i dozvoljeno napraviti drugi i da li je to, i ako jeste, koliki grijeh?

Pitanje: Radim i imam dobru platu. Imam li ja pravo da raspolažem svojom platom i pomognem roditelje koji su u potrebi ili moj muž ima pravo da mi uprkos mom protivljenju uzme platu i uskrati da pomognem roditelje?

Mogu li zajedno učestvovati osobe koje kolju kurban za mrtve i one kojima je kurban vadžib? Npr. u govečetu se sastaju tri kurbana koja su vadžib, a dva se kolju za mrtve, tj. za njihove duše. S obzirom da je jedno vadžib, a drugo je sadaka. 

Pitanje: Koji su propisi klanjanja dženaze namaza ljudima za koje se zna da su vodili život protivno propisima vjere, ali su se očitavali kao muslimani? Mislim na ljude koji su konzumirali alkohol, nisu obavljali namaz (bar ne u džamijama) i tome slično? Treba li se njima uopće klanjati dženaza? Vezano za ovo kako pojašnjavamo činjenicu da se klanja dženaza namaz ljudima koji su izvršili samoubistvo? Osobno znam za slučaj da je čovjek izvršio vješanje, a da mu je klanjana dženaza. 

Stranica 1 od 7
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro