Broj sedam u islamu

Novembar 02, 2019

Prije nabrajanja hadisa u kojima se navodi broj sedam, podsjetio bih da se ovaj broj u Kur'anu navodi na više mjesta u različitim formama i značenjima. Već prva sura Kur'ana El-Fatiha, najveća po značenju i najodabranija sura kur'anska sura, kojom počinje Kur'an, ima sedam ajeta  (seb'a mesani).

Brojevi u hadisima: Prvi ko je obznanio i javno učio Kur'an u Mekki pred mušricima

Allahova, dž.š., milost će posebno doći do izražaja na Sudnjem danu, kada se Sunce primakne ljudima i kada zavlada opća žeđ i to u momentu iščekivanja početka polaganja računa. Tada će Allahova milost obuhvatiti vjernike tako što ih njihov Stvoritelj neće ostaviti žedne, nego će im omogućiti da piju sa Havda, odnosno, vrela. To je vrsta pojilišta poput bazena gdje će se sakupiti voda koje dotiče iz džennetske rijeke Kevser.

Izvrsno predavanje u sklopu serijala „Snagom vjere do savršenstva duše“ 14.03.2017. na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održao je hafiz Edin Dedić, profesor kiraeta u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Koliko god pojedini smatrali ovu temu nebitnom i prevaziđenom, ipak nas naša stvarnost koju živimo obavezuje da o njoj uvjek govorimo.

Stranica 1 od 5
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija