digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

Kreiranje zdravog poslovnog okruženja ne zavisi samo od pozitivnih ekonomskih pokazatelja i ostvarenog profita, već od sveukupnog odnosa baziranog na poštivanju osnovnih ljudskih prava te društveno-odgovornom radu kojim se stvaraju pretpostavke za pravednije i prosperitetnije društvo.

Šta će biti s čovjekom u svijetu u kojem će nadvladati roboti ili bilo kakva vrsta umjetne inteligencije? Možda bi, ipak, pravo pitanje bilo šta će biti s milionima ili, bliže kazano, milijardama ljudi koji neće ući u „Lađu spasa“na putu za Mars? Neće moći to priuštiti ili neće biti u milosti onih koji ih mogu ukrcati? Šta muslimani kaž... čine?

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine