50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Donedavno se smatralo da Bošnjaci nisu izgradili nijednu džamiju u Kairu tokom osmanske uprave Egiptom, ako izuzmemo obnovu nekih starijih kairskih džamija (npr. Ahmed-paša Sarhoš, naš kairski namjesnik 1689.-1691., obnovio je znatan dio Kaira i Sultan Muejjedovu džamiju). Ni Safvet-beg Bašagić, ni Jusuf Ramić, ni Muhammed Harb ni drugi koji su pisali na temu bošnjačko-egipatskih veza nisu spomenuli takvu gradnju.

Razumijemo li ispravno islamske propise i pojmove? Naprimjer, hatma nije samo s vremena na vrijeme proučen Kur'an za mrtve

Muhammed, a.s., nije osudio nacionalizam, jer tada nije ni postojao, ali je osudio ideologije koje su tada bili prisutne i koje suštinski odgovaraju modernom nacionalizmu i sličnim ideologijama

Stranica 3 od 3
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija