50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Fetve: Nema kontradiktornosti u izvorima islama

Autor: Fetva-i emin Enes Ljevaković Avgust 12, 2015 0

Pitanje: Mujo D.: Pošto ste u prošlom broju Preporoda na pitanje o kapari dali odgovor da “o tom pitanju postoje dva oprečna hadisa”, a kako nas po islamu uče da među ajetima, među hadisima i između  ajeta i hadisa nema kontradiktornosti, volio bih da ovo pojasnite i da objasnite ne samo ovaj primjer nego neko uopšteno objašnjenje u vezi ovog, jer među ljudima koji ne poznaju dovoljno hadis i tefsir po ovom pitanju postoji mnogo nejasnoća. I ja, kad čitam Kur’an ili zbirke hadisa imam osjećaj da postoji mnogo kontradiktornosti između gore navedenog, pa bih volio da mi to objasnite, jer vjerovanje da postoje kontradiktornosti u izvorima vjere je kufr. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru

 

Odgovor:

Nema stvarne kontradiktornosti u izvorima islama. Kur'an ukazuje na to u ajetu: "A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protvriječnosti.” (En-Nisa’, 82) Također, nema kontradikcije, suštinski, između autentičnih hadisa ili između ajeta i autentičnih hadisa. Kontradikcija se može javiti u samom razumijevanju izvora od strane tumača, mudžtehida. Ukoliko se u njihovom razumijevanju pojavi takva kontradiktornost, pristupa se usaglašavanju i otklanjanju tzv. antinomija putem različitih metoda usaglašavanja koje se razrađene u posebnoj, složenoj i zahtjevnoj poddisciplini u usuli-fikhu koja se zove antinomija i preferiranje (et-te'arudu vet-terdžih). Prema tome, normativni tekstovi nisu niti mogu biti po sebi kontradiktorni, već mogu izgledati takvima u razumijevanju mudžtehida iz mnogobrojnih razloga. Muhaddisi (stručnjaci u hadisu), a katkada i fekihi, u nekim slučajevima se ne slažu u ocjeni stepena vjerodostojnosti hadisa. Jedni smatraju da je konkretni hadis sahih - vjerodostojan, dok drugi smatraju da nije, ili da je neki vjerodostojniji od drugog, itd. Otuda nastaju razlike u tumačenu pojedinih propisa. U citiranom dijelu odgovora iz Preporoda niste naveli drugi dio izjave u kojem se kaže da u oba hadisa ima slabosti (jedan je munkati', a drugi mursel), tj. nisu vjerodostojni prema ocjeni hadiske struke, pa kontradiktornost njihovih značenja nije neuobičajena, a nije ni relevantna, mada su po jednom ili drugom postupali različiti mezhebi, jer su po njima legislativno bili upotrebljivi. Zato smo u spomenutom pitanju odabrali postupanje po običaju, jer štiti prodavača od štete zbog eventualnog odugovlačenja kupca.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija