Jedanaesti džuz: Kur'an je lijek za tijela i duše

Autor: Redakcija Juni 27, 2015 0

Desetog dana mjeseca Ramazana se na mukabelama širom BiH uči jedanaesti džuz, koji započinje od 202. stranice te se završava s 221. stranicom Časnog Kur'ana. Ovaj džuz obuhvata šest stranica sure Et-Tevbe te četrnaest stranica sure Junus.

 

Uprkos tome što sure Tevbe započinje uskraćivanje milosti munaficima nepostojanjem bismille i odricanjem od njih, na njenom kraju se svima njima nudi milost koju predstavlja Muhammed, a.s., - milost svim svjetovima: „Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.“ Et-Tevbe, 128.

Ovaj ajet je najljepši završetak prvog dijela Kur'ana, te najljepši završetak Poslanikovog, s.a.v.s., života. Ovo je posljednja objavljena sura Poslaniku, a.s., ovo je oproštajna sura, pa je prikladan završetak u oprostu svim ljudima. Ako ljudi odbiju pokajanje, onda im posljednji ajet poručuje: „A ako oni glave okrenu, ti reci: 'Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega, samo se uzdam u Njega, On je Gospodar Arša Veličanstvenoga!“ Et-Tevbe, 129.

Sura Junus je mekkanska sura, objavljena nakon sure El-Isra. Ima 109 ajeta i nalazi se poslije sure Et-Tevbe.

Glavni cilj ove sure jeste vjerovanje u Allahovu odredbu i određenje. U hadisu stoji da je Džibril došao Muhammedu, a.s., i rekao mu: „Obavijesti me o imanu.“ Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegova Knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahovo određenje, bilo dobro ili loše.“ Sura Junus se bavi ovim posljednjim temeljom vjerovanja.

Na početku sure, učač Kur'ana upoznaje svojstva Uzvišenog Gospodara. Allahova djela u vasioni su djela Mudrog i Milostivog od kojeg dolaze samo dobro, hajr i ljepota. Sura Junus vjerovanje u Allaha, dž.š., učvršćuje pozivom na razmišljanje o svijetu oko nas. Nemoguće je da je sav ovaj sklad koji nas okružuje nastao slučajno i iz zabave, već s tačno određenim ciljem i pod upravljanjem Onoga Koji je o svemu obaviješten. 

Stoga, sura Junus započinje s ajetom: „Ovo su ajeti mudre Knjige.“ Kur'an ima puno osobina, ali je ovdje naglašena mudrost kako bi znao da su Allahova odredba i govor izrečeni s potpunom mudrošću i planiranjem, a nikako drugačije.

Ajeti dalje govore o Allahovoj vlasti u svemiru i njegovom uređenju, kako bi čovjek postao svjestan svog Rabba i odbacio sve sumnje: „Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda – upravljajući Aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodar vaš, pa se Njemu klanjajte! Zašto ne razmislite?“ Junus, 3.

U suri Junus, Uzvišeni Allah Svoju Knjigu opisuje kao lijek za ljudska tijela i duše: “O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima. Reci: 'Neka se za to Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.'” Junus, 57-58.

U navedenom ajetu spomenuta su četiri osobine koje se odnose na Kur’an i opisuju njegovu zadaću na planu uređenja života, kako pojedinca tako i društva: pouka, lijek, uputa i milost. Sva četiri svojstva međusobno se dopunjuju čineći jednu cijelinu.

Rekao je Ibnul-Kajjim u svojoj knjizi "Zadul-me'ad": "U Kur'anu je potpuno izlječenje od svih vrsta bolesti, duševnih i tjelesnih. On je dunjalučki i ahiretski lijek.“

Kur’an je jasna pouka za one koji pouku primaju. Učeći Kur’an, vjernici se nadahnjuju savršenstvom pouka, vjerujući jedinom Allahu, dž.š, istovremeno se oslobađajući robovanja bilo čemu drugom. Slušajući savjete Kur’ana obezbjeđuju se standardi uređenja života dostojni čovjeka. Kur’an je pouka koja oživljava srca i oslobađa ljudske duše od izmišljotina i sumnji koje ih skreću s pravog puta, unoseći pri tome raznovrsne bolesti i nemir u njihova tijela i srca.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija