Tradicija

Allahova, dž.š., milost će posebno doći do izražaja na Sudnjem danu, kada se Sunce primakne ljudima i kada zavlada opća žeđ i to u momentu iščekivanja početka polaganja računa. Tada…
Dakako, kao nekada tako i sada u svim kulturama postoje četiri priče o mogućoj besmrtnosti čovjeka. Prva je želja da se bude vječno mlad; da se što duže živi -…
Jedan događaj posebno važan zbio se tokom posljednjih godina boravka blagoslovljenog Poslanika, a.s., u Mekki, koji je ostavio svoj trag na ukupni religijski život sljedbenika islama, a što je teško…
Stotinu pet puta u Kur'anu spominje se riječ rizk u različitim oblicima i različitim značenjima.
Draga braćo i poštovane sestre, 15. aprila navršava se 25 godina od formiranja Armije RBiH.
Prenosi se od Ibn Abbasa, r. a., da je rekao kako je dizanje glasa pri zikru poslije završenog propisanog namaza bilo prisutno još u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s. (Sahihul-Buhari, knjiga 1,…
Vrijeme prije Ramazana je mubarek, blagoslovljeno vrijeme, koje je idealna prilika za predramazansku pripremu. Vrijednosti Ramazana su neizmjerne i o njima se uglavnom govori i razmišlja tokom cijelog mjeseca. Međutim,…
Hafiz Emrah Litrić iz Bihaća je, bez sumnje, jedan od naših najjači hafiza Kur'ana, po pitanju kvalitete hifza.
Svima je dobro poznato razilaženje islamskih pravnika (fukaha) po pitanju klanjanja dva rekata sabahskog sunneta nakon što je imam s džematom otpočeo klanjanje farza. Šafi'i smatra da, ako je džemat…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro