banner-naslovna.jpg

Tradicija

U petak, 1. decembra, na 12. dan mubarek mjeseca rebiu-l-evvela, u kojem je rođen najodabraniji čovjek, Muhammed, a.s, je u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Bosanskoj Dubici održana priredba „Poslanik…
Jedne prilike Resulullah s.a.v.s. penjajući se na mimber, na prvoj, drugoj i trećoj stepenici izgovorio je: „Amin“. Po silasku s mimbere, ashabi su ga upitali: „Allahov Poslaniče, danas smo od…
Ibn Kemal (873–940/1468–1534)
Prve institucije u kojima se podučavalo vjerskim istinama su džamije.
Sljedbenici Poslanika a.s., među njima i mi, iščekuju dvanaesti rebiul-evvel, želeći mevludom obilježiti njegov rođendan.
Etimološko značenje riječi ummij je kompleksno. Osrednji poznavalac arapskog jezika lahko će zamijetiti da ova riječ ima značenje blisko riječi “majka” (umm), ali zbog fleksibilnosti arapskog jezika da dodajući relaciona…
115 Allahu pripadaju Istok i Zapad. Kuda god se okrenete, tamo je Allahovo Lice. Allah je Sveobuhvatni i Znalac
Abdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Pejgamber, s.a.v.s., rekao: “Troje upropaštava: škrtost kojoj se pokorno, hir (strast) koja se slijedi i zadivljenost čovjeka sa svojim mišljenjem.” (Taberani u Evsatu)
Ljepota i snaga ezana su u njegovim riječima kojima se javno manifestuje suština islama, a to je tevhid, svjedočenje da je Bog, Allah Jedan i da je Muhammed, a.s., Njegov…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija