50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Tradicija

Muslimani više znaju šta će se dešavati na Ahiretu, umjesto da urede svoj život na Ovome svijetu, od kojega i zavisi naš status na Ahiretu 
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Pokajanje ili teobu je moguće podijeliti na onu koja je obavezna (vadžib) i onu koja je preporučena (mustehab).
Sahr El-Gamidi, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Allahu moj, daj mome ummetu berićet u ranim satima!" (Ebu Davud, 2606, Tirmizi, 1212, Darimi, 2435, Ahmed, 15784, Ibn Hibban, 3754, sahih)
Treba spomenuti i jednu negativnu pojavu novijeg datuma među našim muslimanima, a kojoj je uzrok lijenost u bogobojaznosti: redovito slijeđenje najlakšeg mišljenja u pitanjima u kojima postoji razilaženje, čak i…
U našem nastojanju i iskrenoj namjeri da svijet mijenjamo nabolje, prije negoli se sa svijetom susretnemo, kvalitet promjene uveliko ili presudno će biti uvjetovan našim susretom sa samima sobom. Imamo…
Nesumnjivo, najbolja generacija u povijesti čovječanstva koja je hodila zemljom su drugovi (ashabi) poslanika Muhammeda, s.a.v.s., posljednjeg vjerovjesnika i najodabranijeg Allahovog stvorenja.
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija