50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Tri pouke 22. džuza

Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.

 1.

Ravnopravnost muškarca i žene u Kur'anu sadržana je u 35. ajetu sure Saveznici.

2.

Objašnjenje pred kim žena smije biti otkrivena nalazi se u 55. ajetu ove sure.

3. 

Sadaka se udjeljuje i tajno i javno kako stoji u 29. ajetu sure Stvoritelj. Cilj javne sadake je isključivo podsticaj drugih da isto čine.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija