Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? (El- Mu‘minun, 115.) Uzvišeni Gospodar, u spomenutom ajetu, navodi nas na zaključak da naš život na…
Praksa prešućivanja, prikrivanja, zanemarivanja i ignorisanja prisustva i doprinosa žena u javnom i društvenom prostoru i danas je ozbiljno prisutna uz sve veću tendenciju potpunog isključenja. Da li je uvijek…
Svaki dan slušamo negativne vijesti i sa svih strana nas opterećuju tužnim i negativnim pričama. Političari se međusobno optužuju i svađaju, a to se dalje prenosi i na obični svijet.…
Nijet je jedan od šest uslova za ispravnost namaza, jer općenito ibadeti nisu valjani bez nijeta. El-Buhari (hadis br. 1) i Muslim (1907) bilježe od Omera, r. a., da je…
Kako razumjeti ajet: „A ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene“ Allahov cilj je bio da zaštiti tu ženu. Istodobno je bio cilj da se posreduje i…
Bosna i Hercegovina je na prvom mjestu u Evropi, ali i u regionu, po broju kladionica, proporcionalno broju stanovnika. Već nekoliko godina iznos uplata prelazi milijardu km, a u 2017…
Nedavno sam, vozeći se u gradskom prijevozu, bio svjedokom izuzetno nelagodne situacije.
Gazzālījevi dragulji mudrosti iz Iḥjā’a (2/9)
Od svih objavljenih i nama dostupnih izvora njeno ime spominje se jedino u biografiji gore spomenutog šejha Muhammeda Zahida, muderrisa, imama i hatiba u Poslanikovoj, s.a.v.s. džamiji u Medini. Na…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija