50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko od vas vidi nevaljalo djelo, neka ga promijeni svojom rukom, a ako…
Pitanje: Moja supruga je kao direktorica jedne firme, sklapajući posao u uslovima najboljim za svoju firmu, od klijenta na poklon dobila stan. Posao nije sklopila vodeći se željom za poklonom nego…
Pitanje: Radim u firmi za obuću gdje često radimo sa ljepilima.  Zanima me da li mi je abdest validan ukoliko mi na rukama ostane jedan dio ljepila kojeg nisam vidjela ili nisam…
Pitanje: Da li je dozvoljeno koristiti sredstvo za dezinfekciju ruku u kojem se nalazi alkohol? 
Moj prijatelj ima namjeru da proda jednu svoju parcelu zemlje koju je dobio u naslijeđe i da novcem od prodaje pokrije svoje trogodišnje školovanje.
Sunnet Muhammeda, alejhisselam, drugi je izvor islamskog šerijata.
Sada treba osloviti jednu važnu dionicu kurʼānskih poziva čovječanstvu (yā ayyuhā n-nāsu), naime onu gdje se najavljuje islām (čitaj: predanost Bogu!) ili gdje se bliže karakterizira ʼMuhammedov pozivʼ.
Osim što se u pozivima yā ayyuha n-nāsu čovječanstvo opominje na to da je:
Čovječanstvo jednog Stvoritelja, čovječanstvo jednog praroditeljskog pāra
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija