50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Čuo sam Ubejja ibn Ka'ba koji kaže da je čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kad je rekao: "Musa, a.s., je govorio Israelćanima, pa je upitan: 'Ko je od ljudi najznaniji?' On je…
Vremena se mijenjanju a s njima i mobiteli... helem, za par godina se u većini kuća nađu oni stariji modeli koje niko ne koristi jer namaju wi-fi, ne hvataju više…
Vrijednost i bitnost dove za svakog vjernika je neizmjerna i velika, jer je dova najjače vjernikovo oružje koje mu je na raspolaganju u svakom vremenu i na svakom mjestu i…
Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” - a Allah prašta i samilostan je. (Âlu ‘Imrân, 31)
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
U islamu džamije imaju posebno istaknuto mjesto.
Ove pouke je lakše razumjeti čitajući ajete ovog džuza.
Muslimani više znaju šta će se dešavati na Ahiretu, umjesto da urede svoj život na Ovome svijetu, od kojega i zavisi naš status na Ahiretu 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine