Hatib mr. hafiz Mensur ef. Malkić Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu čāsnu porodicu i plemenite ashabe!             Draga braćo!            …
Sa svakim izborima u Domovini vjernici budu na kušnji, kome dati povjerenje u zastupanju? Šta nam o tome kažu Kur’an i Sunnet? Postoje putokazi koje vjerniku mogu olakšati ovaj izbor,…
 Kada se govori o posebnosti određenih dana, poput ramazana ili deset dana zu-l-hidžeta, razumljivo je kako svi ibadeti: namaz, post, sadaka, učenje Kur’ana itd. imaju posebnu vrijednost, ali je važno…
Iako se u toku ramazana s naših minbera poziva na dosto-janstveno obilježavanje Bajrama često te preporuke ostanu u okviru onih ljudi koji ionako nikada ne bi oskrnavili svetost jednog muslimanskog…
Hadždž filološki označava namjeru da se posjeti nešto što se veliča. Posmatrano sa aspekta Šerijata hadždž je stroga obaveza (farz) svakog vjernika da jedanput u životu posjeti određena mjesta u…
Fikhski propisi o specifičnim stanjima žena na hadžu  „Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah…
Dolaskom Kurban-bajrama ponovo se aktueliziraju pitanja propisa o kurbanu i njihove praktične primjene.
Mogu li zajedno učestvovati osobe koje kolju kurban za mrtve i one kojima je kurban vadžib? Npr. u govečetu se sastaju tri kurbana koja su vadžib, a dva se kolju…
Znamenitim motivom Kurʼāna, onim da svijet i cijeli Univerzum na svojim stran(ic)ama sadrže znakove (āyāt) iz kojih saznajemo da Bog ima i da postoji Božija svemoć, premrežen je cijeli Kurʼān.…
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija