digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif
U prošlom broju pisali smo o prvoj trećini ramazana kako bismo se pripremili za ove prve ramazanske dane. Na isti način, čineći ibadet u prvoj trećini tražeći rahmet, potrebno je…
Sredinom marta 624. godine, a prema islamskoj tradiciji 17. dana mjeseca ramazanu, 2. godine po Hidžri, desila se Bitka na Bedru.
Od Ebū Hurejre prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska i zatvore džehnnemska vrata, a šejtani se okivaju u lance“ (El-Buhārī, 3277).
U prvoj ramazanskoj trećini, trećini Milosti Božije razmislimo kojim djelima stječemo Allahovu milost
Prilozi za Eneciklopedijski leksikon Kurʼāna
Za Mesnevīju se kaže da je dubinsko tumačenje Kur’āna, pa je zato preporučujemo za (iš)čita(va)nje u ovim danima ramazana, jer nam može pomoći da dublje uronimo u okean kur’ānske mudrosti…
Pitanje: Da li je obaveza proučiti Bismillu kod uzimanja abdesta?
Čemu služi olahko pripisivianje nekih predanja Pejgamberu, a.s., ako postoji opravdana sumnja da ona nisu autentična

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine