digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif
Opteretili smo svoje duhovne organe spoznaje i izgubili ravnotežu te smo došli u situaciju da često ne možemo da razaznamo istinu od laži, znanje od neznanja, vrijednost od jeftinih podvala…
U odnosu na darove ramazana, čovjeku valja načiniti prvi korak. To nije korak od sebe već korak ka sebi ili u sebe. Zapravo, ramazan je u čovjeku

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine